زمان بندی کامل

زمان بندی کامل,احساس ناامیدی معتاد,راهنمای برنامه بهبودی,هدایای بهبودی معتاد,ارزش پاک ماندن معتاد

زمانی که من پاک شدم ، هيچ ایده ای از اینکه چه چیزی می خواهم نداشتم، من می دانستم که نمی توانم از این احساس ناامیدی که در درونم هست رهایی پیدا کنم و من این را می دانستم که یک جایی در طول مسیر زندگی ، خودم را رها کرده بودم و مطمئن نبودم که چطور می توانم خودم را باور داشته باشم.

خیلی زود به این باور رسیدم که حداقل یک نفر اینجا در جلسات NA هست که می تواند من را باور کند و می خواهد به من در بهبودی ام کمک کند.

این باور قشنگ ، که بذرهای کوچک امید ، از مهمترین آنها هستند ، کم کم در وجودم شکل گرفت ، وقتی من پاک شدم ، دو فرزند داشتم که هزاران مایل دورتر از من زندگی می کردند و من آنها را برای مدت 2 سال بود که از نزدیک ندیده بودم .

به یاد دارم که در طول سال اول پاکی ام به این موضوع فکر کرده بودم که مطمئنا اکنون، بهترین زمانی است که می توانم آنها را پیش خودم برگردانم و یا اینکه ، من لیاقتش را دارم که اکنون بچه هایم را پیش خود برگردانم و این کار را می توانم به خوبی انجام دهم.

همچنین به یاد دارم که دوباره آن احساسات و افکار نااميد کننده به سراغم می آمد و با خودم می گفتم بهتر است آنها دور از من باشند، من شرایط را پیچیده تر می کنم و ممكن است من لياقت برگرداندن آنها را نداشته باشم . زمان بندی کامل,احساس ناامیدی معتاد,راهنمای برنامه بهبودی,هدایای بهبودی معتاد,ارزش پاک ماندن معتاد

کمی بیش از چهار سال و نیم بعد نیروی برتر، فرزندانم را به من باز گرداند ، من به همراه راهنمایی برنامه بهبودی ام ، به سختی کار کرده بودم و به عنوان یک زن روابطم را با تعدادی از خانم های همدرد در برنامه ، توسعه داده بودم که به واسطه این روابط ، افرادی را کنار خودم می دیدم که مرا در بهبودی و زندگی روز مرہ ام حمایت می کردند.

شغلم به من برگردانده شد و من خانه ای امن و پر از عشق داشتم، به غیر از چیزهایی که به عنوان هدایای بهبودی دریافت کرده بودم، از همه مهمتر این بود که من فهمیده بودم ارزش پاک ماندن را دارم. زمان بندی کاملا,احساس ناامیدی معتاد,راهنمای برنامه بهبودی,هدایای بهبودی معتاد,ارزش پاک ماندن معتاد

من این احساس ترس و نگرانی را که فرزندانم را ، از من پس خواهند گرفت و یا اینکه زندگی من چگونه خواهد شد را نداشتم، رهایی از اعتياد فعال و این عشقی که من نسبت به خودم به دست آورده بودم برایم کافی بود و بابت این موضوع شکرگزار بودم، این موضوع باعث شده بود که دیگران را نیز عاشقانه دوست داشته باشم.

در حال حاضر با نگاهی به گذشته برای زمان بندی تمام این اتفاقات شکرگزارم ، آیا این رخ دادها همانطور که من فکر می کردم طبق خواسته من اتفاق افتاده بود؟

مادر بودن کار ساده ای نیست، من از چالش ها و موفقیت هایی که در حال تجربه آنها هستم ، چیزهای زیادی یاد می گیرم، من در حال لذت بردن از کارهایی هستم که قبلا تجربه نکرده بودم و به من گفته شده است که ، این موضوع باعث رشد من خواهد شد و من به کسانی که این مطالب را به من گفته اند اعتقاد دارم، من باور دارم که نیروی برتر از من و خانواده ام مراقبت خواهد کرد .

زمان بندی کامل برای من ، از طرف نیروی برترم ، بی عیب و نقص است، به همین خاطر است که من خوشبختم، برای من خیلی آسان است که با همان طرز فکر و نگرش قدیمی به زندگی ام نگاه کنم، طرز فکری که می گفت یا من چیزی را به دست آوردم یا من لياقت آن چيز را دارم.

تجربه من این بوده است که نیروی برترم ، چیزهایی را سر راه من قرار می دهد که من انتظار آنها را نداشته ام و وقتی من پذیرشم را بیشتر می کنم، آنها از طریقی که قبلا در زندگی من بوده اند وارد زندگی ام می شوند ، من بر اساس یک اصل منظم می بایست هر روز به خودم یادآوری کنم که من در حال زندگی کردن هستم، شکرگزار هستم و پاک و پر از عشق هستم و فقط در لحظه ، فقط برای امروز زندگی می کنم، من بابت این موضوع همیشه شکرگزار هستم.

من نمیدانم که بهترین چیز برای من چیست ، اما نیروی برترم مطمئنا مي داند، تشکر می کنم ، از اینکه مشارکت بهبودی مرا خوانده اید.

زمان بندی کامل,احساس ناامیدی معتاد,راهنمای برنامه بهبودی,هدایای بهبودی معتاد,ارزش پاک ماندن معتاد

نویسنده : (گمنام از فلوریدا)

زمان بندی کامل,احساس ناامیدی معتاد,راهنمای برنامه بهبودی,هدایای بهبودی معتاد,ارزش پاک ماندن معتاد

منبع : مجله الکترونیک صدای بهبودی معتادان گمنام

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!