زمان بندی نیروی برتر,عشق نیروی برتر,عشق بلاعوض na,آغوش گرم خداوند,صبر بهبودی

زمان بندی نیروی برتر

زمان بندی نیروی برتر,عشق نیروی برتر,عشق بلاعوض na,آغوش گرم خداوند,صبر بهبودی

  زمانی که پاک شدم، هیچ نمی دانستم که انتظار چه چیزی را باید داشته باشم. دیگر تحمل احساس نا امیدیِ درونم را نداشتم. می دانستم که جایی در مسیر بی خیال خودم شده بودم ولی نمی دانستم که خودم را چگونه باور کنم. امّا خیلی زود این باور درونی شروع به رشد کرد که حداقل یک نفر در اتاق های NA مرا باور دارد و می خواهد مرا در بهبودیم یاری کند. آن باور، آن بذر کوچک امید، بسیار حائز اهمیت بود. زمان بندی نیروی برتر,عشق نیروی برتر,عشق بلاعوض na,آغوش گرم خداوند,صبر بهبودی

  من دو فرزند دارم که زمانی که پاک شدم هزاران مایل از من دور بودند. چندین سال بود که آنها را ندیده بودم. یادم هست که سال اول پاکیم با خودم فکر می کردم که: ” مطمئناً زمان آن است که آنها را بازگردانم.” یا ” حالا که عملکرد خوبی دارم، لیاقتش را دارم که فرزندانم را برگردانم.” همچنین به یاد دارم که در لحظاتی نا امید کننده می گفتم که: ” همین بهتر که آنها از من دور باشند.” یا ” من لایق باز گرداندن آنها نیستم.” زمان بندی نیروی برتر,عشق نیروی برتر,عشق بلاعوض na,آغوش گرم خداوند,صبر بهبودی

  حدود چهارسال و نیم بعد، نیروی برترم فرزندانم را به من بازگرداند. من با کمک راهنمایم، با جدیت برنامه بهبودی را دنبال می کردم. ارتباطاتم را با زنان دیگر گسترش داده بودم و در نتیجه شبکه عظیمی از افراد مرا در بهبودی و زندگی روزانه ام یاری می کردند. باز هم شغلم را از سر گرفته بودم و خانه ای امن و پر از عشق داشتم. و مهم تر از همه فهمیده بودم که من ارزش پاک ماندن را دارم. این کاملاً درست بود، سوای هرگونه پاداش دیگری که دریافت کرده بودم. خودم را ملزم نمی دانستم که فرزندانم را بازگردانم و انتظار اینکه چه اتفاقی برایم بیفتد را نمی کشیدم. رهایی از اعتیاد فعال و عشق به خود برای من کافی بودند و من به خاطر آنها سپاسگزارم. این همچنین به من یاد داد که چگونه به دیگران عشق بورزم. زمان بندی نیروی برتر,عشق نیروی برتر,عشق بلاعوض na,آغوش گرم خداوند,صبر بهبودی

   با نگاهی به گذشته، به خاطر زمان بندی عالی این اتفاقات واقعاً سپاسگزارم. اگر در زمانی که من فکر می کردم باید اتفاق بیفتند اتفاق می افتادند، نمی دانم که آیا اصلاً به صلاح بودند یا نه! پدر و مادر بودن کار آسانی نیست. از چالش ها و موفقیت هایی که دارم با فرزندانم تجربه می کنم، خیلی چیزها می آموزم. شادی را در مکان هایی که انتظارش را هم ندارم پیدا می کنم و به من گفته شده که هر جا که احساس ناراحتی می کنم، در حال رشد هستم. زمانی که این به من گفته می شود، آن را باور می کنم. من باور دارم که نیرویی برتر از خودم از خانواده ام مراقبت می کند.

   نیروی برترم زمان بندی بی نقصی دارد که از آن لذت می برم. این خیلی برایم آسان است که با نگرش قبلیم زندگی کنم و فکر کنم که چیزی را به دست آورده ام یا استحقاق چیزی را دارم. تجربه من این است که نیروی برترم وقتی  اجازه می دهد که چیزی وارد زندگیم شود که توقع و انتظار آن را ندارم و به آن نچسبیده ام و همچنین چیزها را همانگونه که هستند بپذیرم. من طبق یک برنامه منظم به خودم یادآوری می کنم که من زنده ام، سپاسگزارم، دوست داشتنیم و پاک هستم و فقط باید در لحظه حال زندگی کنم ( فقط برای امروز ). من همیشه نمی دانم که چه چیزی برایم خوب است ولی نیروی برترم بدون شک می داند.

من امروز سپاسگزارم که اتفاقات بر اساس زمان بندی نیروی برتر رقم میخورند نه زمان بندی من.

 سپاسگزارم ازاینکه به من اجازه دادید مشارکت کنم.

   گمنام، سپاسگزار، یک معتاد در فلوریدا

Bay area news mar 2019

زمان بندی نیروی برتر,عشق نیروی برتر,عشق بلاعوض na,آغوش گرم خداوند,صبر بهبودی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!