زدن پل به دنیایی دیگر,روابط بیرون از انجمن,روابط ما در NA,ایمان به فرآیند بهبودی,دوری ما از NA

زدن پل به دنیایی دیگر,روابط بیرون از انجمن,روابط ما در NA,ایمان به فرآیند بهبودی,دوری ما از NA


زدن پل به دنیایی دیگر ؛ روابط بیرون از انجمن

زدن پل به دنیایی دیگر,روابط بیرون از انجمن,روابط ما در NA,ایمان به فرآیند بهبودی,دوری ما از NA

ممکن است روابط ما در NA مانند هيچ يك از روابط دیگرمان نباشند ، اما این بدین معنی نیست که آنها تنها روابط زندگی مان و یا حتی تنها روابط مهم برایمان باشند.

ما بیرون از انجمن نیز خانواده و دوستانی داریم. معمولا شغل ما نیز ما را در مصاحبت دیگران قرار میدهد. بسیاری از ما مجددأ تحصیلات مان را ادامه می دهیم ، یا راههای دیگری را برای پیگیری اهداف حرفه ای و شخصی خود پیدا میکنیم.

علاقه و مهارت هایی در ما آشکار می گردند که هیچ ارتباطی با بهبودی ندارند ، اگرچه ممكن است بدون بهبودی تمایلی به پیگیری آنها نداشته باشیم. طی پیگیری علائق و کار و سرگرمی هایمان به طرقی شگفت انگیز, روابط متفاوتی را با دنیای بیرون ایجاد می کنیم.

بعضی از ما عضو جوامع عقیدتی/ مذهبی یا سازمان هایی هستیم که دارای قید و بند و ضوابط مخصوص به خودشان هستند. در کلیه این روابط میاموزیم و رشد می کنیم.

اصول را تمرین می کنیم و راههای جدیدی برای پرداختن به احساسات قدیمی را آزمایش می کنیم. ممکن است گمنامی ما چیزی باشد که برای حفظ جایگاه خود در چنین دنیاهایی باید با احتیاط از آن حراست کنیم. در جلسات از اصطلاحاتی مانند زمینی ها، آدم های عادی و غیر نظامی ها استفاده میکنیم تا خودمان را از اشخاص غیرانجمنى تفكيك كنیم و بدون آنکه بخواهیم باعث ایجاد فاصله بیشتری بین خود و جامعه بیرون از انجمن شویم.

ما با این این ترس که آمیختن بیش از حدمان با دنیای بیرون ممکن است منجر به دوری ما از NA گردد, کشمکش خواهیم داشت. اما هريك از ما به دنبال تعادلی هستیم که به ما اجازه دهد, بدون اینکه بهبودی مان را قربانی کنیم یا خودمان را در معرض ريسك قرار دهیم، در دنیای بیرون نیز باشیم.

زیربنای امنیت و صمیمتی که در NA وجود دارد میتواند حرکت بسوی دنیای بیرون را برایمان آسان تر کند. آموختن زندگی و خدمت بر مبنای سنت هایمان, مهارت های مخصوصی را در اختیارمان قرار میدهد که در خارج از جلسات طرفدارهای زیادی خواهد داشت. زدن پل به دنیایی دیگر,روابط بیرون از انجمن,روابط ما در NA,ایمان به فرآیند بهبودی,دوری ما از NA

تمایل، صداقت و باور داشتن به اتحاد و ایمان داشتن به فرآیند بهبودی, ما را برای هر کجا که بخواهیم در آن خدمت کنیم, فردی ارزشمند می سازد.

ما میدانیم چگونه افرادی مفید و آموزش پذیر بوده و به دیگران احترام گذاشته و اجازه دهیم آنها هم صحبت کنند.

قابلیت تمرکز بر روی هدف اصلی مان, و خلاقانه در راستای آن کار کردن, چنان بخشی از راه زندگی مان شده که شاید متوجه نشویم چه ارزشی در دنیای بیرون دارد. یاد گرفتن خدمت به ما مهارت رهبری می آموزد اما از طریق روابط داخل انجمن است که يك اتفاق ویژه رخ میدهد و به همین خاطر, وصل بودن مان به انجمن از اهمیت به سزایی برخوردار است.

با وجودی که از NA به عنوان آخرین درمان دردمان یا جایی که نیاز داریم در آن باشیم و یا مکانی که بدون قید و شرط همیشه در آنجا پذیرفته می شویم, یاد می کنیم،گاه نمی بینیم که چه چیز زیبایی در دسترس مان قرار دارد. زدن پل به دنیایی دیگر,روابط بیرون از انجمن,روابط ما در NA,ایمان به فرآیند بهبودی,دوری ما از NA

زمانی که اجازه میدهیم دیگران بهبودی مان و همچنین تأثیری را که داشتن يك انجمن در زندگی مان می گذارد, مشاهده کنند ، گاه از شدت جذابیت آن متعجب میشویم.

ممکن است شنیدن این جمله از یک شخص غيرمعتاد, که ای کاش او هم آنچه را که ما داریم در اختیار داشت، برایمان تعجب آور باشد, ولی شاید چنین افرادی, با وجود دیدن زیبایی نهفته در این هدیه, متوجه دردهایی که برای بدست آوردن این جایگاه کشیده و بهایی که ما برای این عضویت پرداخته ایم نشوند.

البته اگر بخت با آنها باشد، هرگز چنین اوقاتی را تجربه نخواهند کرد. ما میتوانیم برای خوش اقبالی آنها خوشحال بوده و برای برنامه ای که در اختیار داریم سپاسگزار باشیم. بعضی اوقات فکر می کنیم هیچکس مانند ما رنج و درد نکشیده ، اما دیگران نیز تجارب خودشان را دارند.

وقتی که با چنین کسانی مشارکت می کنیم متوجه می شویم که می توانیم از یکدیگر چیزهای زیادری را بیاموزیم، یاد میگیریم مراقبت و مشارکت کنیم. اگرچه حد و مرزهای ما با اشخاص بیرون می تواند فرق های زیادی داشته باشد، اصولی که در بهبودی یاد میگیریم میتوانند در تمام مسائل زندگی مان به کار گرفته شوند.

صداقت و خلوص نیت تقریبا همیشه مورد پسند واقع می گردند. برخی اوقات تصور میکنیم که درد و رنج فقط برای ما اتفاق می افتد اما دیگران هم داستان های مختص به خود را دارند. وقتی با یکدیگر مشارکت می کنیم ، متوجه می شویم که چه چیزهایی را می توانیم از همدیگر بیاموزیم.

زدن پل به دنیایی دیگر,روابط بیرون از انجمن,روابط ما در NA,ایمان به فرآیند بهبودی,دوری ما از NA

منبع : کتاب پاک زیستن

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!