روز یادگیری مجازی APF,جلسه مجازی فرامنطقه آسیا پاسفیک

روز یادگیری مجازی APF,جلسه مجازی فرامنطقه آسیا پاسفیک


روز یادگیری مجازی APF

روز یادگیری مجازی APF,جلسه مجازی فرامنطقه آسیا پاسفیک

با عنوان

” ساختن گروههای خانگی قوی”

 

شنبه ۱۰ اکتبر ۲۰۲۰ ( به مدت ۳ ساعت)

۸:۳۰ صبح بوقت ایران

 

Zoom ID: ۶۴۳۱۳۰۷۲۴۲

رمز: APFFD

روز یادگیری مجازی APF,جلسه مجازی فرامنطقه آسیا پاسفیک

اعضای محترم شورای منطقه ایران

در مورد جلسه نیم ساله فرامنطقه آسیا پاسفیک که به صورت مجازی برگزار میشود و همچنین سووالات متعددی که در مورد پمفلتی که جدیدا مورد تایید کنفرانس قرار گرفت، ضروری است نکاتی را خدمت شما عرض شود.

  • جلسه مجازی نیم ساله فرامنطقه آسیا پاسفیک،
  • جلسه مجازی آسیا پاسفیک در تاریخ شنبه پنجم مهرماه 1399، در ساعت 8:30 صبح برگزار خواهد شد.
  • برای اعضای که تمایل به مشاهده آنلاین جلسه دارند این امکان فراهم شده است ولی به علت محدودیت های نرم افزار زوم امکان دسترسی 500 نفر می باشد
  • زمان جلسه 3 ساعت با یک زمان استراحت 10 دقیقه میباشد.
  • از اهم موضوعات در آن جلسه گزارش جوامع، تصمیم گیری در مورد همایش و جلسه حضوری آسیا پاسفیک در اسفندماه و همچنین اعانه به خدمات جهانی میباشد
  • لینک جلسه بر روی کانال شورای منطقه قرار داده خواهد شد.
  • حفظ گمنامی و قرار ندادن عکسها و ویدیوهای این جلسه در شبکه های اجتماعی امری بدیهی میباشد.

روز یادگیری مجازی APF,جلسه مجازی فرامنطقه آسیا پاسفیک

ما علاقه مندیِ اعضای خارج از منطقه APF را درمورد فعالیتهای APF می ستاییم، اما با احترام یادآور می شویم که این رخداد در واقع برای جوامع(گروههای) APF و در راستای اصل اولیه APF FD که حمایت از رشد، اتحاد، پایداری و بهبودی جوامع NAدر منطقه آسیا پاسیفیک است، برنامه ریزی شده است. در صورتی که اعضای خارج از منطقه APF در این رخداد حضور یابند ،تنها باید خود را مشخصا یک بیننده بنامند.

Happening on 10th October, back to the basics!!

“”We appreciate the interest from members outside the APF Zone in the activities of the APF, but respectfully ask that members keep in mind this event is aimed primarily for APF communities, in line with the primary principle of APF FD which is to support the growth, unity, stability and recovery of NA Communities within the Asia Pacific Zone. Members from outside the APF Zone, if in attendance should clearly name themselves as an observer”

روز یادگیری مجازی APF,جلسه مجازی فرامنطقه آسیا پاسفیک

APF Learning Day

BUILDING STRONG HOME GROUP

@Zoom

10 Oct 2020/ 24 Ashoj 2077

10:45 am Nepal Time / 10:30 am India Time

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!