روز خدمت

امروز از خود می پرسم، چگونه می توانم عاشق خدمت باشم؟ به پاسخ آن گوش می دهم و دست به کار می شوم زیرا این طور زندگی کردن را دوست دارم.

هر روز یک اصل روحانی ، دهم ژانویه.

کتاب پایه به ما می گوید، خدمت انجام کار درست با نیت درست است.

جوامع مختلف NA برای روز خدمت برنامه های مختلفی اعم از کارگاه و یا سخنرانی درباره با خدمت را خواهند داشت.

جامعه NA شما چطور این روز را جشن می گیرد؟

چگونه بخشی از خدمات خواهید بود؟

دوشنبه یکم می ماه سال ۲۰۲۳ مصادف با یازدهم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!