روز جهانی اتحاد

روز جهانی اتحاد

۳سپتامبر برابر با ۱۲شهریور

روز جهانی اتحاد را به همه اعضای انجمن معتادان گمنام تبریک می گوییم

ما نیرو، شهامت و افتخارمان را از اتحاد NA دریافت می کنیم.

اتحاد ما ضامن قدرت و کلید بقای ماست و فقط یک احساس خشک و خالی نیست

بلکه اراده ای است که به اعمال و رفتار ما سمت وسو می دهد .

برگرفته از سنت یکم – اصول رو ح سنت های ما

کمیته روابط عمومی اطلاع رسانی شورای منطقه ایران

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!