روبرو شدن با احساسات,فقط برای امروز 8 فروردین,سراسر دوران اعتیاد,تشخیص احساسات معتاد,رویارویی با اعتیاد

روبرو شدن با احساسات (فقط برای امروز 8 فروردین)

روبرو شدن با احساسات,فقط برای امروز 8 فروردین,سراسر دوران اعتیاد,تشخیص احساسات معتاد,رویارویی با اعتیاد

شاید بترسیم که در  تماس بودن با احساسات خود موجب  تحریک عکس العمل های پی در پی غیر قابل  تحمل درد و وحشت در ما شود.

کتاب پایه

***

در حالی که مصرف می کردیم، بسیاری از ما قادر یا مایل به درک بسیاری از عواطف نبودیم، اگر خوشحال بودیم، برای خوشحال تر شدن مصرف می کردیم. اگر عصبانی یا افسرده بودیم، برای بروز ندادن این احساسات مصرف می کردیم، با پیروی از این الگو در سراسر دوران اعتیاد فعال خود، آنقدر از نظر عاطفی سردرگم شدیم که دیگر مطمئن نبودیم عواطف طبیعی چه هستند.

پس از گذشت مدتی از بهبودی، متوجه می شویم که عواطفی که سرکوب کرده بودیم، ناگهان ظاهر شده‌اند، شاید دریابیم که نحوه  تشخیص احساسات خود را نمی دانیم. چیزی که ممکن است به صورت خشم احساس کنیم، ممکن است  تنها ناکامی باشد.

چیزی که به صورت افسردگی خودکشی گرا احساس می کنیم، شاید فقط ناراحتی باشد، مواقعی هست که به کمک راهنما و سایر اعضای NA نیاز داریم، رفتن به جلسه و صحبت کردن درباره آنچه در زندگی ما اتفاق می افتد، می تواند به ما در رویارویی با احساسات خود کمک کند، نه اینکه ما را از ترس گریزان سازد.

***

فقط برای امروز 8 فروردین,سراسر دوران اعتیاد,تشخیص احساسات معتاد,رویارویی با اعتیاد

فقط برای امروز : از عواطف ناراحت کنندهای که ممکن است  تجربه کنم، فرار نمی کنم، از حمایت دوستان خود در دوران بهبودی استفاده می کنم،  تا به من در رویارویی با عواطفم کمک کنند.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!