رها کردن,فقط برای امروز 24 آبان,قید و بند اعتیاد,موقعیت های بهبودی

رها کردن (فقط برای امروز 24 آبان)


رها کردن (فقط برای امروز 24 آبان)

رها کردن,فقط برای امروز 24 آبان,قید و بند اعتیاد,موقعیت های بهبودی

اراده و زندگی من را در اختیار بگیر؛ مرا در بهبودی راهنمای کن؛ و شیوه زندگی را به من نشان بده.

کتاب پایه

***

چگونه فرآیند سپردن هدایت زندگی خود به نیرویی برتر را شروع کنیم؟

وقتی درباره موقعیت هایی که موجب دردسر ما می شوند از نیروی برتر خود راهنمایی می خواهیم، اغلب متوجه می شویم که نیروی برتر از طریق دیگران مؤثر واقع می شود. وقتی می پذیریم همه راه حل ها را در اختیار نداریم، از راه های جدید و متفاوت استقبال می کنیم. تمایل برای رهایی از قید عقاید و نظرات پیش فرض شده، راه را برای هدایت روحانی جهت روشن کردن مسیر ما می گشاید.

گاهی اوقات، قبل از اینکه برای سپردن موقعیت های دشوار به نیروی برتر خود آماده شویم، باید تا ورطه گمراهی کشیده شویم. توطئه چینی، کشمکش، دسیسه چینی، نگرانی تشویش انگیز، هیچ یک از اینها کفایت نمی کند. می توانیم مطمئن باشیم اگر مشکلات خود را به نیروی برتر بسپاریم، از طریق گوش دادن به تجربیات دیگران یا در سکوت و آرامش مراقبه، به راه حل ها دست پیدا می کنیم.

دلیلی ندارد در آشفتگی و نگرانی زندگی کنیم. یورش بردن به مشکلات زندگی مانند خانه ای که دچار حریق است، ما را خسته می کند و به جایی نمی رساند. در نهایت، هیچ یک از اقدامات ما برای کنترل اوضاع، وضعیت را تغییر نمی دهد.

وقتی از قید و بند رها می شویم و به خود اجازه می دهیم به نیرویی برتر دسترسی پیدا کنیم، بهترین راه را برای پیشرفت پیدا می کنیم. مطمئناً راه حل هایی که از یک اساس روحانی واقعی نشأت می گیرند، از راه حل هایی که خود ما به تنهایی اتخاذ می کنیم، بسیار ارجح تر خواهند بود.

***

رها کردن,فقط برای امروز 24 آبان,قید و بند اعتیاد,موقعیت های بهبودی

فقط برای امروز: از قید و بند رها می شوم و هدایت زندگی خود را به نیروی برتر می سپارم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!