رهایی از اعتیاد فعال (فقط برای امروز 9 مرداد),نشانه ی ظاهری معتاد,کیفیت بهبودی معتاد,رهایی از اعتیاد

رهایی از اعتیاد فعال (فقط برای امروز 9 مرداد)


رهایی از اعتیاد فعال (فقط برای امروز 9 مرداد)

رهایی از اعتیاد فعال (فقط برای امروز 9 مرداد),نشانه ی ظاهری معتاد,کیفیت بهبودی معتاد,رهایی از اعتیاد

معتادان گمنام فقط یک وعده می دهد و آن رهایی از اعتیاد است، راه حلی که مدت های مدید از ما گریزان بود.

کتاب پایه

***

NA جز رهایی از اعتیاد چیز دیگری وعده نمی دهد، درست است که برخی از اعضای ما در بهبودی با موفقیت مالی روبرو می شوند، خانه های زیبا خریداری می کنند، سوار اتومبیل های جدید می شوند، لباس های قشنگ می پوشند و خانواده های نیکو تشکیل می دهند، اما این نشانه های ظاهری موفقیت به همه اعضای ما اختصاص ندارد، تعداد بسیار زیادی از ما هرگز به موفقیت مالی دست نمی یابیم، این مسئله لزوماً نشان دهنده کیفیت بهبودی ما نیست.

وقتی وسوسه می شویم خود را با این اعضای ظاهراً ثروت مندتر مقایسه کنیم، خوب است علت آمدن خود به اتاق های معتادان گمنام را به یاد آوریم.

بدین دلیل آمدیم که زندگی ما از هم پاشیده بود، از لحاظ عاطفی، جسمی و روحانی شکست خورده بودیم، کتاب پایه به ما یادآور می شود که «در هنگام نومیدی در معتادان گمنام از یکدیگر کمک خواستیم»  به این خاطر آمدیم که شکست خورده بودیم.

برای معتادان حتی یک روز پاکی هم معجزه است، وقتی به یاد می آوریم چرا به معتادان گمنام آمدیم و با چه شرایطی به اینجا رسیدیم، متوجه می شویم ثروت مادی در مقایسه با ثروت روحانی که در بهبودی به دست آورده ایم، رنگ می بازد.

***

رهایی از اعتیاد فعال (فقط برای امروز 9 مرداد),نشانه ی ظاهری معتاد,کیفیت بهبودی معتاد,رهایی از اعتیاد

فقط برای امروز : به من هدیه ای روحانی داده شده که برتر از ثروت مادی است: بهبودی، از خداوندی که درک می کنم به خاطر رهایی از اعتیاد فعال تشکر می کنم.

 

Visits: 138

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!