رهایی از اراده شخصی,فقط برای امروز 11 مهر,مصرف مزمن مواد,اتکابرنفس,تمایلات خودخواهانه

رهایی از اراده شخصی (فقط برای امروز 11 مهر)


رهایی از اراده شخصی (فقط برای امروز 11 مهر)

رهایی از اراده شخصی,فقط برای امروز 11 مهر,مصرف مزمن مواد,اتکابرنفس,تمایلات خودخواهانه

«نفس ما که زمانی بسیار مهم و غالب بود، اکنون جایگاه مهم خود را از دست می دهد، چراکه ما در هماهنگی با خداوندی مهربان زندگی می کنیم. وقتی از اراده شخصی رها می شویم، متوجه می شویم که شیوه زندگی غنی تر، شاد تر و پربارتری را دنبال می کنیم.»

کتاب پایه

***

اعتیاد و اراده شخصی با یکدیگر از میان می روند. غیر قابل اداره بودن زندگی ما که در قدم اول به آن اعتراف کردیم، به همان اندازه که محصولی از اراده شخصی بود، محصول مصرف مزمن مواد مخدر نیز بود. امروز هم زندگی بر اساس اراده شخصی می تواند زندگی ما را به اندازه دوران مصرف غیر قابل اداره سازد. وقتی عقاید ما، تمایلات ما، نیازهای ما در زندگی اولویت داشته باشد، با همه افراد و همه چیزهایی اطراف خود دائماً اختلاف پیدا می کنیم.

اراده شخصی اتکا به نفس ما را نشان می دهد. تنها چیزی که ما را از اراده شخصی و اختلافی که این اراده شخصی در زندگی ما به وجود می آورد می رهاند، این است که از اتکا بر نفس دست بکشیم و در عوض به راهنمایی و قدرتی که از سوی نیرویی برتر در اختیار ما گذاشته شده، متکی باشیم.

آموخته ایم که در تصمیم گیری اصول روحانی را در نظر بگیریم، نه تمایلات خودخواهانه. آموخته ایم از نیرویی برتر راهنمایی بخواهیم، نیرویی که نسبت به مسائل دیدگاه گسترده تری دارد. با انجام این کار متوجه می شویم زندگی ما با ترتیب چیزهای اطراف ما خیلی راحت تر هماهنگ می شود. دیگر خود را از جریان زندگی جدا نمی دانیم؛ تبدیل به بخشی از آن می شویم و به آنچه بهبودی باید ارائه دهد، پی می بریم.

***

فقط برای امروز : به دنبال رهایی از نفس و مشکلات ناشی از اراده شخصی هستم. سعی می کنم ارتباط آگاهانه خود را با خداوندی که درک می کنم بهبود ببخشم و راهنمایی و قدرت مورد نیاز برای زندگی کردن در هماهنگی با دنیای خود را جستجو می کنم.

رهایی از اراده شخصی,فقط برای امروز 11 مهر,مصرف مزمن مواد,اتکابرنفس,تمایلات خودخواهانه

 

رهایی از اراده شخصی,فقط برای امروز 11 مهر,مصرف مزمن مواد,اتکابرنفس,تمایلات خودخواهانه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!