رشد مفهوم خداوند,فقط برای امروز 2 مهر,ایمان آوری,ورود به بهبودی,شناخت نیرویی برتر

رشد مفهوم خداوند (فقط برای امروز 2 مهر)

رشد مفهوم خداوند,فقط برای امروز 2 مهر,ایمان آوری,ورود به بهبودی,شناخت نیرویی برتر

«تنها خط مشی های پیشنهادی این است که این نیرو دوست داشتنی، مهربان و برتر از خود ما باشد. برای پذیرفتن این عقیده حتماً نباید مذهبی باشیم. مسئله این است که نسبت به اعتقاد خود روشن بین باشیم.»

کتاب پایه

***

در فرآیند مادام العمر ایمان آوری ، شناخت ما از خداوند تغییر می کند. شناخت ما در بدو ورود به بهبودی با شناخت ما پس از گذشت چند ماه پاکی یکسان نخواهد بود و این شناخت نیز پس از گذشت چند سال پاکی تغییر خواهد کرد.

شناخت اولیه ما از نیرویی برتر از خود به احتمال زیاد محدود خواهد بود. این نیرو به حفظ پاکی ما کمک می کند، اما شاید چیزی فراتر از این مسئله را تصور نکنیم. شاید در دعا کردن تردید کنیم، چراکه برای چیزهایی که از نیروی برتر خود می خواهیم برای ما انجام دهد، شروطی را تعیین کرده ایم. شاید بگوییم «اوه، این موضوع خیلی وحشتناک است، حتی خداوند هم نتوانست کاری انجام دهد» یا اینکه «خداوند باید از افراد زیادی مراقبت کند. فرصتی برای من نیست.»

اما وقتی با پیشرفت در بهبودی شناخت ما نیز پیشرفت می کند. به تدریج درک می کنیم که تنها محدودیت های لطف و عشق خداوند آنهایی هستند که خود ما با کنار نرفتن از سر راه تحمیل می کنیم. خداوند مهربانی که به او ایمان پیدا می کنیم و نیرو و عشقی که از طریق ایمان خود به دست می آوریم، تقریباً در میان همه معتادان در حال بهبودی سراسر جهان مشترک است.

***

فقط برای امروزخداوندی که از او شناخت پیدا می کنم، ظرفیت نامحدودی برای عشق و توجه دارد. اطمینان دارم که خداوند من بزرگتر از تمام مشکلاتی است که ممکن است داشته باشم.

رشد مفهوم خداوند,فقط برای امروز 2 مهر,ایمان آوری,ورود به بهبودی,شناخت نیرویی برتر

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!