رشد صداقت,فقط برای امروز 17 فروردین,مهار کردن اعتیاد,صداقت نویافته معتاد,میزان صداقت معتاد

رشد صداقت (فقط برای امروز 17 فروردین)


 

رشد صداقت (فقط برای امروز 17 فروردین)

رشد صداقت,فقط برای امروز 17 فروردین,مهار کردن اعتیاد,صداقت نویافته معتاد,میزان صداقت معتاد

از نظرعملی، تغییرات به این دلیل به وقوع می پیوندد که آنچه برای مرحله ای از بهبودی مناسب است ممکن است برای مرحله ای دیگر مناسب نباشد.

کتاب پایه

***

وقتی برای اولین بار به معتادان گمنام می آییم، بسیاری از ما شغل قانونی نداریم، همه ما در همان لحظه ای که به NA می رسیم، ناگهان تصمیم نمی گیریم که می خواهیم به شهروند نمونه، صادق و مفیدی تبدیل شویم، اما به زودی در دوران بهبودی متوجه می شویم در انجام کارهایی که زمانی بدون اندیشه مجدد در دوران مصرف انجام می دادیم، احساس خیلی راحتی نداریم.

با پیشرفت در دوران بهبودی رفته رفته درباره موضوعاتی که احتمالاً در دوران مصرف ما را آزار نمی داد، صداقت پیدا می کنیم، کم کم بقیه پولی را که صندوقدار به اشتباه به ما پس داده بود به او برمی گردانیم، یا وقتی با اتومبیل پارک شده تصادف می کنیم، تقصیر خود را می پذیریم، درمی یابیم اگر به تدریج بتوانیم درباره این مسائل کوچک صداقت داشته باشیم، مهار کردن آزمایش های بزرگتر صداقت، خیلی آسانتر خواهد شد.

بسیاری از ما با ظرفیت بسیار محدودی برای دستیابی به صداقت به اینجا می آییم، اما وقتی قدمهای دوازده گانه را انجام می دهیم، متوجه تغییر تدریجی زندگی خود می شویم، دیگر از دسترنج دیگران سوء استفاده نمی کنیم، می توانیم نسبت به صداقت نویافته خود احساس خوبی داشته باشیم.

***

رشد صداقت,فقط برای امروز 17 فروردین,مهار کردن اعتیاد,صداقت نویافته معتاد,میزان صداقت معتاد

فقط برای امروز:  میزان صداقت را در زندگی خود بررسی می کنم تا بفهمم آیا با آن راحت هستم یا خیر.

 

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!