رساندن پیام امید

رساندن پیام امید,مشارکت بهبودی,پیام نجات بخش بهبودی,خط تلفن کمک رسانی NA,عضوی از کمیته H&I

اسم من دی ال و یک معتاد در حال بهبودی هستم که در سال 1992 در داخل یک مرکز بازپروری با کمیته H&I معتادان گمنام آشنا شدم ، خوب یادم می آید به مشارکت بهبودی خانمی گوش می دادم و پیش خودم فکر می کردم ، که چه کسی کارهایی که من در زندگی کرده ام را به او گفته است ؟

او هم مانند من یک زن معتادی بود که سختی های زیادی بواسطه بیماری اعتیاد و مصرف مواد مخدر در زندگی کشیده بود ، اما در آن زمان برای رساندن پیام امید به ما ، در آن مرکز بازپروری قرار گرفته بود .

رساندن پیام امید,مشارکت بهبودی,پیام نجات بخش بهبودی,خط تلفن کمک رسانی NA,عضوی از کمیته H&I
اما آنها کارهای من نبودند، داستان زندگی او بود که من در آن ، مانند یک آینه خودم را در مشارکت هایش می دیدم، زیرا بسیاری از مواردی که او انجام داده بود ، من هم انجام داده بودم، هر چند تا آن لحظه فکر می کردم که ، فقط من هستم که اینطوری بوده ام .

قبل از اتمام جلسه او چند چیز را به ما پیشنهاد کرد: در همان اولین روز ترخیص به جلسه برويد، در جلسه خودتان را معرفی کنید و از دیگران شماره ی تماس بگیرید، حتی اگر در سخت ترین شرایط فیزیکی بودید ؛ باز هم بروید جلسه ، برنامه را بگیرید و به رفتن جلسات ادامه دهید .

من هم بعد از ترخيص ام ، دقیقا همان کارها را انجام دادم، تقریبا پانزده سالی به عنوان عضوی از کمیته H&I به همان مرکز بازپروری می رفتم، جهت ارائه پیام نجات بخش بهبودی ، با این حال چند ماه قبل از تولد ۱۷ سالگی ام لغزش کردم و تقریبا هفت سال طول کشید تا دوباره به انجمن برگردم !

وقتی که به خط تلفن کمک رسانی انجمن زنگ زدم، خانمی که به تماس من جواب داد و آمد و مرا به جلسه برد ، یکی از خانم هایی بود که در آن مرکز بازپروری از خودم پیام گرفته بود !

شگفت آور بود، فردی که از من پیام امید را گرفته بود حالا می توانست هدیه ای را که گرفته بود به من بدهد، سه سالی است که او راهنمای من است و من بسیار سپاسگزار و قدرشناس کمیته H&I هستم، من خدمت کردم و حالا او دارد به من خدمت می کند .

رساندن پیام امید,مشارکت بهبودی,پیام نجات بخش بهبودی,خط تلفن کمک رسانی NA,عضوی از کمیته H&I

نویسنده : (دی ال)

رساندن پیام امید,مشارکت بهبودی,پیام نجات بخش بهبودی,خط تلفن کمک رسانی NA,عضوی از کمیته H&I

منبع : مجله الکترونیک پیامی در راه

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!