رساندن پیام ، نه معتاد,فقط برای امروز 28 بهمن,مجبور به قطع مصرف,تسلیم کردن معتاد,مصیبت آشنای اعتیاد

رساندن پیام ، نه معتاد (فقط برای امروز 28 بهمن)

رساندن پیام ، نه معتاد,فقط برای امروز 28 بهمن,مجبور به قطع مصرف,تسلیم کردن معتاد,مصیبت آشنای اعتیاد

می توان آنها را مورد تحلیل ، مشورت یا استدلال قرار داد ، برای آنها دعا کرد ، آنها را تهدید ، ضرب و شتم یا زندانی کرد ، اما تا وقتی که خودشان نخواهند ، مصرف را قطع نمی کنند .

کتاب پایه

***

شاید یکی از مشکل ترین حقایقی که باید با آن روبرو شویم این است که ما به همان اندازه که در برابر اعتیاد خود عاجز هستیم ، در برابر اعتیاد دیگران نیز عاجز هستیم.

شاید فکر کنیم چون در زندگی شخصی خود بیداری روحانی را تجربه کرده ایم، باید قادر باشیم معتاد دیگری را مجبور کنیم بهبودی پیدا کند، اما توانایی ما برای کمک به معتادی دیگر محدودیت هایی دارد.

نمی توانیم آنها را مجبور به قطع مصرف کنیم، نمی توانیم نتایج قدمها را به آنها بدهیم یا به جای آنها رشد کنیم، نمی توانیم تنهایی و درد آنها را برطرف کنیم.

به دلیل عدم قطعیت هراس آور بهبودی ، چیزی وجود ندارد که بتوانیم برای تسلیم کردن معتادی هراسان در برابر مصیبت آشنای اعتیاد به او بگوییم، نمی توانیم وارد جلد افراد شویم، اهداف آنها را تغییر دهیم یا به جای آنها برای انتخاب بهترین راه تصمیم گیری کنیم.

اما اگر سعی کنیم این نیرو را در مقابل اعتیاد دیگران به کار نگیریم، شاید بتوانیم به آنها کمک کنیم، اگر به آنها فرصت رویارویی با واقعیت ؛ گرچه شاید دردناک باشد ؛ را بدهیم، ممکن است رشد کنند.

تا زمانی که به جای آنها سعی و تلاش نکنیم، ممکن است آنها به تعبیر خود به افرادی مفیدتر هم تبدیل شوند، به شرط اینکه ما فقط اختیار زندگی خود را داشته باشیم، آنها نیز می توانند اختیار زندگی خود را داشته باشند، اگر بتوانیم همه این مسائل را بپذیریم، می توانیم نقشی که باید داشته باشیم را ایفا کنیم،حاملان پیام، نه معتاد.

***

رساندن پیام ، نه معتاد,فقط برای امروز 28 بهمن,مجبور به قطع مصرف,تسلیم کردن معتاد,مصیبت آشنای اعتیاد

فقط برای امروز :  می پذیرم که نه تنها در برابر اعتیاد خود بلکه در برابر اعتیاد دیگران نیز عاجز هستم، پیام را حمل می کنم، نه معتاد را.

Views: 58

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!