راهنمای,بیمارستانها و زندان ها

راهنمای,بیمارستانها و زندان ها


راهنمای بیمارستانها و زندان ها

راهنمای,بیمارستانها و زندان ها

معرفی کتاب :

پیش گفتار

کمیته H&I کنفرانس خدمات جهانی این کتاب راهنما را بر اساس تجربه وسیع کمیته‌های فرعی H&I  ، در سراسر انجمن تدوین نموده است نهایت تلاش به منظور بهره برداری از تجربیات غنی موجود H&I در انجمن ما و استفاده از آن جهت تدارک به روزترین خط  مشی مفاهیم و اسلوب های عملکرد برای ارائه خدمات بیمارستانها و زندان‌ها به عمل آمده است اطلاعات این کتاب در مدت زمانی طولانی فراهم شده و بهترین کارایی آن را فقط ضمن آزمون و خطا درک کرده‌ایم بسیاری از مطالب و پیشنهادات به خوبی در اغلب زمینه‌ها و کمیته‌های H&I  کارایی دارد اگرچه هر کشوری نیازمند رعایت قوانین و مقرراتی است، که مورد استفاده حکومت آن می باشد بهره گیری از شوراهای فرامنطقه منطقه یا اینترنتی ، منابع گرانبهایی را به وجود می‌آورد زیرا این منابع مشارکت و حمایت محور هستند .

راهنمای,بیمارستانها و زندان ها

راهنمای بیمارستانها و زندان ها

این منابع به لحاظ فرهنگی و جغرافیایی بیشتر با راه حل های مناسب برای آن منطقه از جهان سازگاری دارند ، زبان مورد استفاده در این کتاب راهنما با دقت در نظر گرفته شده است امیدواریم که عدم استفاده ما از

عبارات عامیانه و خودمانی باعث تسهیل ترجمه این راهنما به زبان‌های دیگری غیر از انگلیسی شود .

تاکید می‌کنیم چون معتادان گمنام انجمنی جهانی است که هدف اصلی آن فراتر از مرزهای ملی محدودیت های فرهنگی و تفاوت های زبانی است .

لذا :

۱)  نه خدمات جهانی NA در راستای هدف کلی و اصلی اش و نه کنفرانس خدمات جهانی انجمن معتادان گمنام در راستای هدف اصلی و خواصش هیچکدام به اصطلاح   “زبانهای خارجی ،   یا  ، کشورهای خارجی ”

اعتقادی ندارند

2) کنفرانس خدمات جهانی ترجیح  داده است که برای جلسات عمومی جلسات کمیته ها سوابق و گزارش‌های خود زبان انگلیسی را مورد استفاده قرار دهد .

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!