راهنماي کارکرد,قدم,بهبودی در NA,اعتیاد و بهبودی

راهنماي کارکرد,قدم,بهبودی در NA,اعتیاد و بهبودی


راهنماي کارکردقدم

راهنماي کارکرد,قدم,بهبودی در NA,اعتیاد و بهبودی

 

اين کتاب با اين نيت نوشته شده که هم بدرد تازه واردان بخورد و هم به اعضاء با تجربه کمک کند تا درک عميق تري از دوازده قدم داشته باشند.ایده نوشتن این کتاب از لایه های درونی انجمن معتادان گمنام نشأت گرفته است.

در سالهاي آغازين دههء ۱۹۸۰ جزوات و دفترچه هاي متفاوتي از کارکرد قدمهاي دوازده گانه متعلق به اعضاء به کميتهء نشريات خدمات جهاني رسيد که همگي نيز داراي يک درخواست مشترک براي انتشار يک راهنماي کارکرد قدم استاندارد بود تا کل انجمن NA بتواند براي کارکردن دوازده قدم ازآن استفاده کند.

انجمن تقاضا داشت تا اين پروژه درليست اولويتهاي کاري کنفرانس مربوط به کميتهء خدمات جهاني WSCLC-NA قرارگيرد.درنتيجه نهايتا خدمات جهاني به WSCLC اعلام نمود تااين پروژه را درکنفرانس سال ۱۹۹۵ اغاز نمايد.

راهنماي کارکرد,قدم,بهبودی در NA,اعتیاد و بهبودی

تیتر کاری این پروژه برای چند سالی «راهنمای نوشتن قدم» بود. اگرچه مابعدأ تشخيص دادیم که لغت «نوشتن» برای اعضایی که ممکن است قادر به نوشتن نباشند یا نوشتن را به عنوان راهی برای کارکرد دوازده قدم انتخاب نکنند، ایجاد محدودیت میکند. بنابراین نام آن را به راهنمای کارکرد قدم تغيير دادیم.

هر فصل این کتاب شامل شرح یک قدم و سؤالات مربوطه می باشد. قسمت مربوط به شرح قدم ها برای این است که افکار ما را در مورد سؤالات برانگیزد، نه اینکه چیزی را به ما درس دهد. بین لحن سؤالات و لحن قسمت های مربوط به شرح قدم تفاوت وجود دارد. در شرح قدمها از لغت «ما» استفاده شده، تا اتحاد ما در راستای نقطه مشترکمان که اعتیاد و بهبودی است را افزایش دهد. در سؤالات از لغت «من» استفاده شده است تا هر عضو بتواند از این راهنما استفاده شخصی کند. کتاب راهنمای قدم مکمل کتاب چگونگی عملکرد است که شامل بحث جامع و کاملی در مورد هر یک از دوازده قدم می باشد. اطلاعات بیشتری در مورد بهبودی در NA را میتوان در نشریات دیگر NA یافت. اگر کلمه یا جمله ای در این کتاب برایمان نامفهوم یا ناآشنا است مجاز هستیم تا از لغت نامه استفاده کنیم.

راهنماي کارکرد,قدم,بهبودی در NA,اعتیاد و بهبودی

این راهنما جهت استفاده اعضاء NA در مراحل مختلف بهبودی می باشد، چه اولین بار باشد که قدم کار میکنیم، چه مدت ها باشد که قدمها را زندگی کرده و آنها را سرلوحه زندگی خود قرار داده باشیم. این کتاب با این نیت نوشته شده که هم به درد تازه واردان بخورد و هم به اعضاء باتجربه کمک کند تا درک عمیق تری از دوازده قدم داشته باشند. به هر اندازه که NA از لحاظ تعداد، تنوع، و طول مدت پاکی رشد می کند، به همان نسبت به نشریاتی نیاز دارد که بتوانند به انجمن کمک کند، نشریات هم باید همگام با انجمن رشد کنند.

اگرچه سعی کردیم در نوشتن این راهنما تا حد امکان رک و جامع باشیم، اما به این نتیجه رسیدیم که هرگز قادر نخواهیم بود که تجربه كليه اعضاء در رابطه با قدمها را پوشش دهیم. در واقع، حتی اگر فکر می کردیم که این کار امکان دارد باز هم سعی نمی کردیم این کار را انجام دهیم. این کتاب شامل راهنمای کارکرد دوازده قدم جهت نیل به بهبودی است و شامل خود بهبودی نیست. بهبودی فقط در تجربه شخصی هر یک از اعضاء در کارکرد قدم ها یافت می شود. شما می توانید طبق دلخواه خود به مطالب این راهنما بیفزایید، از آن کم کنید، با همانگونه که هست از آن استفاده کنید. حق انتخاب با شماست.

احتمالا فقط یک طريق نادرست برای استفاده از این راهنما وجود دارد: و آن به صورت انفرادی و تنها است. ما نمی توانیم بیش از حد بر روی اهمیت کارکرد قدم ها با یک راهنما تأكيد كنیم. در واقع در انجمن ما راهنما به عنوان اولین و بهترین گزینه جهت کارکرد قدمها بشمار می آید. اگر هنوز از کسی درخواست نکرده اید که راهنمای شما باشد، لطفا قبل از شروع این کتاب حتما نسبت به این کار اقدام کنید.

راهنماي کارکرد,قدم,بهبودی در NA,اعتیاد و بهبودی

مطالعه کلیه اطلاعات در دسترس در مورد قدمهای دوازده گانه هرگز به تنهایی قادر نیست که منتج به تغییر واقعی در زندگی ما و رهایی از بیماری ما گردد هدف ما این است که قدم ها را جزئی از وجود خود کنیم جهت انجام این کار باید آنها را کار کنیم و در این راه می توانیم از راهنمای کارکرد قدم استفاده کنیم مانند تمامی نشریات na این کتاب هم توسط معتادان و برای معتادان نوشته شده است و امیدواریم تا هر یک از اعضا که از این کتاب استفاده می‌کند تشویق شده و الهامات تازه ای دریافت کند.

راهنماي کارکرد,قدم,بهبودی در NA,اعتیاد و بهبودی

برای فرصتی که به ما داده شد تا بتوانیم در این پروژه شرکت کنیم  سپاسگزار هستیم و از شما که به ما اجازه خدمت کردن را دادید تشکر می کنیم .

کمیته نشریات خدمات جهانی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!