ذهن بسته,فقط برای امروز 22 فروردین,تجربه مؤثر معتاد,وضعیت تأسف بار معتاد,عقاید جدید بهبودی

ذهن بسته (فقط برای امروز 22 فروردین)


 

ذهن بسته (فقط برای امروز 22 فروردین)

ذهن بسته,فقط برای امروز 22 فروردین,تجربه مؤثر معتاد,وضعیت تأسف بار معتاد,عقاید جدید بهبودی

عقیده جدید را نمی توان به ذهن بسته پیوند زد… روشن بینی، ما را به سوی همان بینشی رهنمون می سازد که در طول زندگی از آن گریزان بوده ایم.

کتاب پایه

***

در پست ترین برهه زندگی خود به NA آمدیم، تقریباً هیچ عقیده ای نداشتیم، وقتی به اینجا آمدیم، آنچه بیش از همه بدان نیاز داشتیم، عقاید و شیوه های جدید زندگی بود که افرادی که این عقاید را در تجربه خود مؤثر یافته بودند، با ما در میان می گذاشتند، با این وجود، اذهان بسته، ما را از پذیرفتن همان عقایدی که برای زندگی بدانها نیاز داشتیم باز می داشت.

انکار، ما را از بیان نیاز واقعاً شدید خود به عقاید و راه های جدید باز می دارد، با اقرار به عجز خود و پذیرفتن اینکه زندگی ما واقعاً چقدر غیر قابل اداره شده است، به خود امکان درک نیاز بسیار زیاد خود را به آنچه NA به ما ارائه می‌کند، می دهیم.

وابستگی به خود و اراده شخصی حتی می تواند ما را از پذیرفتن امکان وجود نیرویی برتر از خود باز دارد، اما وقتی وضعیت تأسف باری را که اراده شخصی برای ما به همراه داشته است می پذیریم، چشم و ذهن خود را نسبت به امکانات جدید باز می کنیم.

وقتی دیگران درباره نیرویی که سلامت عقل را در زندگی ما به وجود آورده، صحبت می کنند، رفته رفته باور می کنیم این نیرو ممکن است همین کار را نیز برای ما انجام دهد.

درختی که شاخه هایش را از دست داده، خشک خواهد شد، مگر اینکه شاخه های جدیدی به تنه آن پیوند زده شود، به همین ترتیب، اعتیاد، ما را از داشتن جهت در زندگی محروم کرد، برای رشد یا حتی زنده ماندن باید روشن بین باشیم و اجازه دهیم عقاید جدید به زندگی ما پیوند زده شود.

***

ذهن بسته,فقط برای امروز 22 فروردین,تجربه مؤثر معتاد,وضعیت تأسف بار معتاد,عقاید جدید بهبودی

فقط برای امروز: از نیروی برتر خود می خواهم ذهن مرا نسبت به عقاید جدید بهبودی روشن کند.

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!