دوستان و جبران خسارت ،حفظ سادگی آن,فقط برای امروز 28 اردیبهشت,جبران خسارت ساده,وظیفه شناسی معتاد

دوستان و جبران خسارت ،حفظ سادگی آن (فقط برای امروز 28 اردیبهشت)


دوستان و جبران خسارت ،حفظ سادگی آن (فقط برای امروز 28 اردیبهشت)

دوستان و جبران خسارت ،حفظ سادگی آن,فقط برای امروز 28 اردیبهشت,جبران خسارت ساده,وظیفه شناسی معتاد

از چنین افرادی در صورت امکان مستقیماً جبران خسارت کردیم، مگر در مواردی که انجام این کار به آنها یا دیگران لطمه می زد.

قدم نهم

***

در هر رابطه ای همیشه به کارها همان طور که انتظار داریم، رسیدگی نمی کنیم، اما با انجام اشتباه ، دوستی ها نباید به پایان برسد ؛ در عوض، می توانیم جبران خسارت کنیم.

اگر صادقانه مایل به پذیرفتن مسئولیت های مرتبط با رابطه دوستی و جبران خسارات وارده باشیم، این دوستی ها می تواند مستحکم تر و پربارتر از همیشه باشد.

جبران خسارت ساده است، به سراغ فردی که به او صدمه زده ایم می رویم و می گوییم: «من اشتباه کردم.» گاهی اوقات به مورد اشتباه خود مستقیماً اشاره نمی کنیم و از اقرار نقش خود در امر مربوطه خودداری می کنیم.

اما این کار مقصود قدم نهم را بی اثر می کند، برای جبران خسارت مؤثر، باید آن را ساده حفظ کنیم ؛ نقش خود را اقرار می کنیم و تا همین حد کفایت می کنیم.

مواقعی هست که دوستان ما جبران خسارت را قبول نمی کنند، شاید آنها به زمان نیاز دارند تا آنچه رخ داده را حلاجی کنند، اگر این چنین باشد ، باید به آنها این زمان را بدهیم، از این گذشته، این ما بودیم که اشتباه کردیم، نه آنها، ما سهم خود را انجام داده ایم؛ باقی آن از دست ما خارج است.

***

دوستان و جبران خسارت ،حفظ سادگی آن,فقط برای امروز 28 اردیبهشت,جبران خسارت ساده,وظیفه شناسی معتاد

فقط برای امروز : می خواهم دوست وظیفه شناسی باشم، در هنگام جبران خسارت سعی می کنم آن را ساده حفظ کنم.

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!