دور افتاده

دور افتاده,التیام بیماری اعتیاد,تمایل حضور در جلسات,طرز تفکر معیوب معتاد,بازگشت به جلسات

انجمن ما با معضلی روبرو است که کلیۀ ما از آن آگاهیم، مشکلی که از همان ابتدا وجود داشته و اکنون هم ادامه دارد، یعنی مشکل آنهایی که به تدریج جلسات شان کمرنگ شده از برنامه دور می افتند.

شما چنین اشخاصی را کمتر و کمتر درجلسات می بینید، یا اینکه خودتان از همین دسته افراد هستید و کمتر جلسه می روید، ذهن چنین افرادی شروع به تردید نموده و همان چیزهایی را
که تا به حال برایشان کار کرده، مورد پرسش قرار می دهد.

تحت این شرایط و به دلیل کافی نبودن تعداد جلسات برای ایجاد التیام، بیماری اعتیاد فعال می گردد.

ناراحتی آغاز می شود و چون به جلسات زیادی نرفته ایم، زمانی هم که در یک جلسه شرکت می کنیم، فضای آنجا کمی خصومت آمیز و توأم با شایعه پراکنی به نظر می آید و شاید امشب ، انجام کاری متفاوت، راحت تر بنظر بیاید.

دور افتاده,التیام بیماری اعتیاد,تمایل حضور در جلسات,طرز تفکر معیوب معتاد,بازگشت به جلسات
آیا من واقعاً احتیاج دارم که این تعداد جلسه را پر کنم؟ هر چه کمتر به جلسات بروید، تمایل تان برای حضور در جلسات کمتر خواهد شد، همیشه بنظر می آید برای جلسه نرفتن دلیل خوبی وجود دارد، حتی اگر آن درخانه ماندن و تلویزیون تماشا کردن باشد، به تدریج ذهن فرد دور افتاده، دگرگون می شود.

زندگی ناخوشایند گشته و سرزنش نمودن آن و همچنین دیگران آغاز می شود، در این مرحله به جای اینکه شخص دور افتاده بیشتر به جلسه رفته و نگرش خود را تغییر دهد، حتی کمتر درجلسات حاضر می شود، به تدریج به این نتیجه می رسد که اصلا نیازی به جلسه ندارد، با وجودی که همین جلسات محدود او را سرپا نگاه داشته است.

هرچه بیشتر از جلسات دور بیافتیم، بازگشت به جلسات برایمان مشکل تر می شود، با وجودی که کلیۀ اعضای گروه مطمئناً امید به بازگشت مجدد ما داشته و منتظر دیدنمان هستند. اگر شما این مطلب را خوانده و با طعنه بخود می گویید: بطور یقین همه منتظر بازگشت من اند!… شما احتمالاً یک دورافتاده هستید! نیاز داریم طرز تفکر معیوب خود را تصحیح کنیم و این کار با حضور درجلسات انجام پذیر می شود.

جای تعجب ندارد که ما زمانی شروع به شک کردن به اصول برنامه می کنیم ، اگر از برنامه دور افتاده باشی . نویسنده : گمنام

دور افتاده,التیام بیماری اعتیاد,تمایل حضور در جلسات,طرز تفکر معیوب معتاد,بازگشت به جلسات

منیع : مجلۀ NAToday منطقۀ استرالیا، جولای

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!