دور از غم ها,معتاد در حال بهبودی هستم,اعتیاد من

دور از غم ها,معتاد در حال بهبودی هستم,اعتیاد من


دور از غم ها

دور از غم ها,معتاد در حال بهبودی هستم,اعتیاد من

اسم من شاون است. من معتاد در حال بهبودی هستم و عضو گروه وال در ندامتگاه ایالتی اور گون من مصرف را از سن پنج یا شش سالگی شروع کردم ، با برادر بزرگ ترم و مواد فروشی که توی چادری در حیاط خلوت ما زندگی می کرد، اعتیاد من همان سیر طبیعی اش را از بار اول مصرف مواد مخدر را تا اوجش طی کرد و من از یازده سالگی به بعد در انواع و اقسام دار التاديب ها بزرگ شدم.

یادم نمی آید هیچ وقت واقعا با مواد عشق و حالی کرده باشم.

مصرف برای من فقط نوعی فرار بود، یک جور کرخ کردن خودم در برابر واقعیت های زندگی خلاصه هر کاری که احساساتم را تغییر بدهد یا خفه شان بکند، شده برای چند لحظه مصیبت بار اما هر چه دورتر و تندتر می دویدم باز از دست خودم خلاصی نداشتم!

هر جا می رفتم، همان بودم که بودم . امروز من تصمیم گرفته ام عمرم را به پاکی بگذرانم و مردانه با مشکلات و احساساتم روبه رو شوم؛ تصمیمی که سخت آرامش بخش از آب در آمده است. حالا می فهمم که خدا مرا برای نشئه کردن و فرار از زندگی خلق نکرده.

دور از غم ها,معتاد در حال بهبودی هستم,اعتیاد من

منبع : مجله راه NA

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!