دست کشیدن از اراده شخصی,فقط برای امروز 1 مرداد,تجربیات گذشته اعتیاد,اراده شخصی معتاد,برنامه ریزی مسئولانه معتاد

دست کشیدن از اراده شخصی (فقط برای امروز 1 مرداد)


 

دست کشیدن از اراده شخصی (فقط برای امروز 1 مرداد)

دست کشیدن از اراده شخصی,فقط برای امروز 1 مرداد,تجربیات گذشته اعتیاد,اراده شخصی معتاد,برنامه ریزی مسئولانه معتاد

می خواهیم و اصرار داریم اوضاع همیشه باب میل ما پیش رود، باید از تجربیات گذشته خود بدانیم که روش ما برای انجام کارها مؤثر نبود.

کتاب پایه

***

 

همه ما عقاید، برنامه ها و اهدافی برای زندگی خود داریم، چیزی در برنامه NA وجود ندارد که بگوید نباید برای خود فکر کنیم، ابتکار عمل داشته باشیم و برنامه های مسئولانه ای را به اجرا درآوریم، وقتی زندگی ما با اراده شخصی هدایت می شود، با مشکل روبرو می شویم.

وقتی خودسرانه زندگی می کنیم، از فکر کردن برای خود فراتر می رویم، فقط به خود فکر می کنیم، فراموش می کنیم که ما فقط بخشی از دنیا هستیم و هر چه در توان داریم از نیرویی برتر نشأت گرفته است

شاید حتی فراتر رویم و تصور کنیم سایر افراد صرفاً برای انجام دستورات ما وجود دارند، به سرعت با همه کس و همه چیز اطراف خود دچار اختلاف می شویم.

در این لحظه، دو راه داریم : می توانیم به بردگی خود نسبت به اراده شخصی ادامه دهیم، درخواست های نامعقولی داشته باشیم و چون اوضاع به کام ما پیش نمی رود، ناامید شویم؛ یا می توانیم تسلیم شویم، استراحت کنیم، آگاهی از اراده خداوند و قدرت اجرای آن را جستجو کنیم و با دنیا از سر صلح درآییم. تفکر، ابتکار عمل، برنامه ریزی مسئولانه، این کارها تا وقتی در جهت تأمین اراده خداوند و نه فقط اراده ما هستند، هیچ عیبی ندارند.

***

دست کشیدن از اراده شخصی,فقط برای امروز 1 مرداد,تجربیات گذشته اعتیاد,اراده شخصی معتاد,برنامه ریزی مسئولانه معتاد

فقط برای امروز : برای انجام اراده خداوند برنامه ریزی می کنم، نه اراده خود، اگر با همه چیزهای اطراف دچار اختلاف شوم، از اراده شخصی خود دست می کشم.

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!