دستاویزها,فقط برای امروز 30 بهمن,دستاویز معتاد,مجبور به نشئه شدن,تحمل رنج اعتیاد

دستاویزها (فقط برای امروز 30 بهمن)


 

دستاویزها (فقط برای امروز 30 بهمن)

دستاویزها,فقط برای امروز 30 بهمن,دستاویز معتاد,مجبور به نشئه شدن,تحمل رنج اعتیاد

لغزش هرگز یک حادثه نیست، لغزش علامتی است که نشان می دهد در برنامه خود دستاویزی داشته‌ایم .

کتاب پایه

***

دستاویز چیزی است که برای استفاده در آینده کنار می گذاریم، در مورد ما، دستاویز انتظاری است که اگر چنین و چنان شود ، مطمئناً دچار لغزش خواهیم شد،. انتظار داریم تحمل چه رویدادی بسیار دردناک باشد ؟ شاید فکر کنیم اگر همسر یا معشوقی ما را ترک کند، مجبور به نشئه شدن خواهیم شد.

اگر شغل خود را از دست دهیم، تصور می کنیم، مطمئناً مصرف خواهیم کرد، یا شاید انتظار داریم مرگ معشوق ما غیر قابل تحمل باشد، در هر حال، دستاویزهایی که به آن پناه می بریم، به محض به وجود آمدن به ما اجازه مصرف را می دهند،کما اینکه اغلب مواقع این چنین نیز هست.

با بررسی انتظارات خود و تغییر آنها در صورت امکان، می توانیم خود را به جای لغزش برای موفقیت آماده کنیم، اکثر ما فهرستی از مصیبت های قابل پیش بینی را که با ترس های ما در ارتباط مستقیم است، در درون خود به همراه داریم.

با نگاه کردن به سایر معتادانی که با رنج مشابهی زندگی می کنند، می توانیم شیوه تحمل رنج را بیاموزیم، می توانیم تجربیات آنها را در مورد انتظارات شخصی خود به کار گیریم.

به جای اینکه به خود بگوییم اگر این اتفاق افتاد، مجبور به نشئه شدن خواهیم شد، می توانیم با آرامش مجدداً به خود اطمینان دهیم که ما نیز می توانیم در برابر آنچه زندگی امروز برای ما به همراه می آورد، پاک بمانیم.

***

دستاویزها,فقط برای امروز 30 بهمن,دستاویز معتاد,مجبور به نشئه شدن,تحمل رنج اعتیاد

فقط برای امروز : تمام دستاویزهایی که ممکن است بهبودی من را در خطر بیندازد، بررسی می کنم و آنها را با معتاد دیگری در میان می گذارم.

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!