در طول زمان، نه یک شبه,فقط برای امروز 24 مرداد,جشن بهبودی معتاد,پیچ و خم اعتیاد,بهبودی و التیام معتاد

در طول زمان، نه یک شبه (فقط برای امروز 24 مرداد)

در طول زمان، نه یک شبه,فقط برای امروز 24 مرداد,جشن بهبودی معتاد,پیچ و خم اعتیاد,بهبودی و التیام معتاد

دریافته ایم که از لحاظ جسمی، ذهنی یا روحانی یک شبه بهبود پیدا نمی کنیم.

 

کتاب پایه

***

آیا تا به حال با این احساس که باید در مسیر بهبودی خود جلوتر از وضعیت فعلی خود باشید، به یک جشن بهبودی مراجعه کرده اید؟

شاید در جلسات به صحبت های اعضای تازه واردی که مدت زمان پاکی خیلی کمتری دارند، گوش داده و با خود فکر کرده اید: «اما من به سختی می فهمم آنها درباره چه صحبت می کنند!»

جای تعجب است که ما باید با این فکر در صدد بهبودی برآییم که یک دفعه احساس بسیار خوبی پیدا می کنیم یا دیگر در رویارویی با پیچ و خم های زندگی مشکلی نخواهیم داشت.

انتظار داریم که مشکلات جسمی ما خود به خود رفع شود، طرز فکر ما منطقی شود و زندگی روحانی کاملاً رشد یافته ای یک شبه خود را نشان دهد.

فراموش می کنیم که سال ها از بدن خود سوء استفاده کرده ایم، ذهن خود را بی حس کرده ایم و آگاهی خود از نیرویی برتر را سرکوب کرده ایم.

نمی توانیم این آسیب را در یک روز برطرف کنیم، اما می توانیم قدم بعدی را کار کنیم، به جلسه بعدی برویم و به تازه واردی کمک کنیم، به تدریج بهبود و التیام پیدا می کنیم ؛ نه یکشبه، بلکه در طول زمان.

***

در طول زمان، نه یک شبه,فقط برای امروز 24 مرداد,جشن بهبودی معتاد,پیچ و خم اعتیاد,بهبودی و التیام معتاد

فقط برای امروز: جسم من کمی التیام پیدا می کند، ذهن من کمی روشن تر می شود و رابطه من با نیروی برتر تقویت می شود.

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!