در دام توقعات بی مورد, آموزش در NA, در دام اعتیاد, اعضای جدید,

در دام توقعات بی مورد, آموزش در NA, در دام اعتیاد, اعضای جدید,


 در دام توقعات بی مورد

در دام توقعات بی مورد, آموزش در NA, در دام اعتیاد, اعضای جدید,

جدا کردن خود

به خاطر میآوریم كه در اوایل پاكیمان، اعضایی در جلسه حضور داشتند كه دارای بیشترین پاكی بودند، چه سه سال چه سی سال. ما شاید آنها را دوست داشتیم یا شاید هم نداشتیم، اما به هر حال ایشان برای ما مهم بودند. ما برای آموزش و انرژی گرفتن در بهبودی خود به كسانی كه پاكی بیشتری دارند اتكا میكنیم، اما كم كم میبینیم كه خودمان نیز در همان جایگاه قرا گرفتهایم. ما برای پیدا كردن اعضای قدیمی به اطرافمان نگاه میكنیم، ومتوجه میشویم كه خود ما عضو قدیمی آن گروه هستیم. ما سپاسگزار اعضای قدیمی هستیم كه هنوز با ما هستند، اما باید آماده یادگیری از آنهایی كه پس از ما آمدهاند نیز باشیم در غیر این صورت یواش یواش تنها خواهیم شد. گمنامی به معنی این است كه علی رغم مدت پاكی مان، همگی د رNA برابر هستیم به خاطر داشتن این مسئله گاهی اوقات مشكل است و لازم است كه ما این مورد را به یكدیگر یادآوری كنیم. ما ممكن است در دام توقعات بی موردی بیفتیم از جمله این كه با این مدت پاكی باید كجاها باشیم و چه چیزها باید بدانیم.

صداقت، فروتنی و یك حس سالم شوخ طبعی میتوانند به ما كمك كنند تا از میان این چالشها گذر كنیم. ما یاد میگیریم به اعضا كمك كنیم تا خود جواب سوالهایشان را پیدا كرده واز خود تصویر یك مظهر قدرت را ارائه نمی كنیم. این واقعیت كه بعضی افراد خواهان نظرها و نصایح ما میشوند به معنی این نیست كه ما صلاحیت نصیحت كردن را داریم. ما تجربه، نیرو و امید خود را به مشاركت میگذاریم؛ اما باید مراقب عقاید خود هم باشیم به خصوص مواقعی كه میدانیم طرف مقابل آنها را جدی میگیرد. احساس خوبی است كه دیگران به ما اهمیت دهند و ما را محترم شمارند اما زیاده از حد شدن این حس ما را به خطر میاندازد. اگر ما اجازه دهیم تا اعضای دیگر فكر كنند كه ما بی نیاز هستیم، نتیجه آن میشود كه زمانی كه درد میكشیم، كسی یا جایی برای مراجعه نداریم.

مدت پاكی هر چند طولانی ما را در برابر بیماریمان مصون نمیكند و ما را از چالشهای زندگی معاف نمیسازد. بهبودی یك فرایند هر روزه و فقط برای امروز است. لازمهی داشتن رابطه با نیروی برترمان، یك تماس آگاهانه و مستمر است. برای رشد مستمر نیز لازم است تا قابل آموزش باقی بمانیم. «سر زندگی و سبز بودن» به این معنی است كه ما هنوز در فرایند بهبودی قرار داریم و هنوز تمایل داریم تا تغییر كنیم و رشد نماییم و بر روی خود كار كنیم. ما بهبودی خود را با تغذیه كردنش(عملکردمان) زنده نگه میداریم. ما اگر تغذیه(عملکرد) و حمایت مستمر نداشته باشیم، تهی و خالی خواهیم شد. ما مسئول هستیم تا این حمایت را برای خود به دست آوریم، حتی اگر لازم باشد دست نیاز به سوی دور دستها دراز كنیم.

واقعیت ساده این است كه، اگر پاك بمانیم، روزی فرا خواهد رسید كه دارای بیشترین مدت پاكی در جلسه خواهیم بود. این مسئله در آن واحد یك نعمت، یك مسئولیت و یك دام است. خیلی از اعضا مشاركت میكنند كه داشتن یك شكاف و اختلاف زیاد در مدت پاكی میتواند باعث جدا افتادن از دیگران شود. بعضی اوقات دارا بودن بیشترین پاكی در جلسه، به اندازهی شركت در اولین جلسه برایمان ترس آور است. ما ممكن است احساس كنیم كه اعضای جدیدتر ما را درك نمیكنند یا در جلسه كسی نیست كه بتوانیم از او درخواست كمك كنیم. وقتی برای به دست آوردن نیازها‌یمان، بیشتر در مورد مسئولیتمان آگاه باشیم، تا در مورد تواناییهای خود، باعث احساس انزوای خود میشویم. یكی از اعضا مشاركت می‌كرد كه چه طور نگاه دیگران به او به عنوان یك بزرگتر آزار دهنده بود: «همهی اعضا سئوالات خود را از من میپرسند، كه باعث میشود تا احساس كنم با دیگران برابر نیستم. این باعث نمیشود كه احساس كنم كه از دیگران بهترم، بلكه احساس میكنم از دیگران جدا هستم.» ما هیچ وقت نمیدانیم كه چه وقت و چه گونه به درد سر میآفتیم، و مطمئناً نمیدانیم كه چه كسی به كمك ما خواهد آمد. ما با افرادی آشنا میشویم كه علیرغم مدت پاكیمان، خواهان آن چیزی هستیم كه آنها دارند. یكی از زیباترین چیزها دربارهی NA این است كه همیشه كسی هست كه برای كمك قدم جلو بگذارد. اغلب هم این فرد كسی نیست كه ما انتظارش را داریم. ما دربارهی این كه چه كسی زندگی ما را نجات خواهد داد، حق انتخابی نداریم.

در دام توقعات بی مورد, آموزش در NA, در دام اعتیاد, اعضای جدید,

جدا كردن خود: صفحه های٢٧١،٢٧٢،٢٧٣

در دام توقعات بی مورد, آموزش در NA, در دام اعتیاد, اعضای جدید,

وب‌ سایت رسمی انجمن معتادان گمنام :  https://nairan.org

نرم‌ افزار آدرس جلسات : http://Meeting.nairan.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران :  https://nairan.org/forum

آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو : https://nairan.org/?p=354704

دفترچه تلفن خدماتی نواحی : https://nairan.org/phone

اپلیکیشن آدرس جلسات : https://nairan.org/?p=354277

 

در دام توقعات بی مورد, آموزش در NA, در دام اعتیاد, اعضای جدید,

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!