در خدمت بودن,فقط برای امروز 10 دی,تمایل به خدمت NA,فرصت های بهبودی

در خدمت بودن,فقط برای امروز 10 دی,تمایل به خدمت NA,فرصت های بهبودی


 

در خدمت بودن (فقط برای امروز 10 دی)

در خدمت بودن,فقط برای امروز 10 دی,تمایل به خدمت NA,فرصت های بهبودی

همکاری با دیگران ، صرفاً آغاز فعالیت خدماتی است.

کتاب پایه

***

اکنون در بهبودی به سر می بریم. از طریق زندگی به روال برنامه، در زندگی خود قدری ثبات به دست آورده ایم. ایمان ما به نیرویی برتر رشد یافته است. بیداری روحانی فردی ما به راحتی پیشرفت می کند. پس اکنون چه کار باید انجام دهیم ؟ آیا فقط آرام می نشینیم و لذت می بریم ؟ البته که نه  ؛ راهی برای خدمت پیدا می کنیم.

تمایل داریم خدمت را تنها به عنوان خدمت در کمیته خدماتی یا به عهده گرفتن پستی در ساختار در نظر بگیریم، اما خدمت فراتر از این درک است. در حقیقت، می توانیم تقریباً در هر زمینه ای از زندگی فرصت هایی را برای خدمت پیدا کنیم.

قطع نظر از اینکه حرفه ما چیست ، شغل ما نوعی خدمت به جامعه است . کاری که در منازل خود انجام می دهیم، خدمت به خانواده است. ممکن است برای فعالیت در جامعه خود داوطلب شویم.

فعالیت های خدماتی ما چقدر مؤثر است ! اگر درباره این مسئله تردید داریم، صرفاً می توانیم تصور کنیم اگر هیچ کس برای خدمت به دیگران به خود زحمت نمی داد، دنیا چه وضعیتی داشت. فعالیت ما در خدمت انسانیت است. پیامی که به همراه داریم ، از اتاق های بهبودی فراتر می رود و همه کارهای ما را تحت تأثیر قرار می دهد.

***

در خدمت بودن,فقط برای امروز 10 دی,تمایل به خدمت NA,فرصت های بهبودی

فقط برای امروز : در هر کاری که انجام می دهم به دنبال موقعیت هایی برای خدمت می گردم.

 

وب‌ سایت رسمی انجمن معتادان گمنام :  https://nairan.org

نرم‌ افزار آدرس جلسات : Meeting.na-iran.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران :  https://forum.na-iran.org

آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو : https://na-iran.org/?p=354704

دفترچه تلفن خدماتی نواحی : Phone.na-iran.org

اپلیکیشن آدرس جلسات : https://nairan.org/?p=354277

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!