در این جا همه چیز فرق می کند,NA اراده خدا,تشویق معتادان گمنام,مشارکت بهبودی NA,شعار معتادان گمنام

در این جا همه چیز فرق می کند

در این جا همه چیز فرق می کند,NA اراده خدا,تشویق معتادان گمنام,مشارکت بهبودی NA,شعار معتادان گمنام

1- در همه جا، رفتن با خود انسان است و برگشتن با خدا. ، ولی در NA آمدن با اراده خدا، ولی رفتن از آن با خود آدم.

 ۲-در همه جا، برای این که سرزنش نشویم و مورد نفرین قرار نگیریم، اعتیاد خود را پنهان می کردیم. ولی در NA، زمانی که به بیماری خود اقرار می کنیم ، مورد تشویق قرار می گیریم.

 3- در همه جا، فقط قدیمی ترها اهمیت دارند و مورد توجه قرار می گیرند،  ولی در NA تازه واردان، مهم ترین اعضا به شمار می آیند؟

 ۴- در همه جا، معتاد را به سکوت وادار می کنند و او محکوم به خاموشی است،  ولی در NA او را به مشارکت و بیان احساسات تشویق می نمایند.

 ۵-در همه جا باید سخن ران خوبی باشی تا به حرفهایت توجه کنند، ولی در NA به هر شکلی و با هر لهجه ای که مشارکت کنی به حرف هایت گوش می دهند و تشویق هم می شوی.

 ۶-در همه جا تسلیم برای مردم یعنی پایان کار و آغاز شکست، ولی در NA تسلیم به معنای تمایل به ادامه زندگی و زیستن به نوعی دیگر و تلاش برای رسیدن به روزهای بهتر است.

 ۷-در همه جا اقرار به عجز مساوی است با اعلام ناتوانی و شکست همیشگی، ولی در در NA با اعلام عاجز بودن، توانایی های جدیدی را تجربه می کنیم.

 ۸-در همه جا برای ورود به گروه یا انجمنی تمام داشته های مان را برای جلب توجه با خود می بریم، ولی در NA توصیه می شود که داشته های مان را پشت در جلسه بگذاریم و فقط با داشتن تمایل وارد شویم.

 9-در همه جا مردم را به خاطر پول، تحصیل و موقعیت اجتماعی و خانوادگی شان تحویل می گیرند، ولی در NA با شعار ” هیچ چیز ارزش درمانی کمک یک معتاد به یک معتاد دیگر را ندارد” ما را تحویل می گیرند.

 ۱۰-در همه جا، هر نوع سرویس و خدمتی بهای خاص خود را دارد و باید پول آن را پرداخت کرده،  ولی در NA می گویند که یک تجربه ی روحانی را که نه می توان فروخت و نه می توان خرید، فقط باید آن را به صورت رایگان و از روی صفا و صمیمیت و عشق به دیگری دارد.

 ۱۱-در همه جا، دریافت کمک های مالی برای توسعه انجمن و گروهها معمولی ترین اقدام است،  ولی در NA، گروه ها را از دریافت هرگونه کمک مالی از غیر اعضاء منع می کنند و خودکفایی و حفظ احترام را به طور جدی دنبال می کنند.

 ۱۲-و سرانجام این که در همه جا باید به فکر خودت باشی و کلاهت را محکم بگیری که با دنبره، ولی در NA باید راه بیفتی و اصول روحانی برنامه را که آموخته ای به شکل پیام بهبودی، به صورت رایگان و با تلاش فراوان به سایر معتادان در عذاب برسانی.

مجله پیام بهبودی پاییز1385 در این جا همه چیز فرق می کند,NA اراده خدا,تشویق معتادان گمنام,مشارکت بهبودی NA,شعار معتادان گمنام

در این جا همه چیز فرق می کند,NA اراده خدا,تشویق معتادان گمنام,مشارکت بهبودی NA,شعار معتادان گمنام

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!