درک فروتنی,فقط برای امروز 15 آبان,فروتنی در بهبودی,خطاهای معتاد

درک فروتنی (فقط برای امروز 15 آبان)


درک فروتنی (فقط برای امروز 15 آبان)

درک فروتنی,فقط برای امروز 15 آبان,فروتنی در بهبودی,خطاهای معتاد

« فروتنی نتیجه صداقت داشتن با خود است. »

کتاب پایه

***

فروتنی برای اکثر ما ایده آن چنان غریبی بود که تا جایی که می توانستیم آن را نادیده گرفتیم. وقتی برای اولین بار لغت ” فروتنی” را در رأس قدم هفتم مشاهده کردیم، شاید تصور کردیم که این لغت بدین معناست که میزان قابل توجهی تحقیر در انتظار ماست.

احتمالاً تصمیم گرفتیم این لغت را در فرهنگ لغت نگاه کنیم، اما با مشاهده تعریف آن، حتی سردرگمی ما بیشتر هم شد. نمی فهمیدیم که “دون پایگی و زیر دستی” چگونه در بهبودی به کار گرفته می شود.

فروتن بودن بدین معنا نیست که از پست ترین شکل زندگی برخوردار هستیم. برعکس، فروتن شدن بدین معناست که ما دیدگاه واقع بینانه ای نسبت به خود و جایگاه خود در دنیا پیدا می کنیم.

به مرحله ای از آگاهی می رسیم که بر اساس پذیرش همه جنبه های خود بنا شده است. نه ویژگی های خوب خود را انکار می کنیم و نه بر نواقص خود بیش از حد تأکید می کنیم. صادقانه می پذیریم چه کسی هستیم.

هیچ یک از ما تا به حال به درجه فروتنی کامل نائل نشده ایم. اما مطمئناً می توانیم سعی کنیم خطاهای خود را اقرار کنیم، نقاط مثبت خود را بپذیریم و به نیروی برتر خود به عنوان منبع قدرت اعتماد کنیم.

فروتنی بدین معنا نیست که مسیر زندگی را چهار دست و پا بر روی دست ها و زانوهای خود طی کنیم؛ بلکه صرفاً بدین معناست که ما باید اقرار کنیم به تنهایی نمی توانیم بهبود پیدا کنیم. به یکدیگر نیاز داریم و بالاتر از همه به نیروی خداوندی مهربان نیاز داریم.

***

درک فروتنی,فقط برای امروز 15 آبان,فروتنی در بهبودی,خطاهای معتاد

فقط برای امروز: برای فروتن بودن، همه جنبه های خود را صادقانه می پذیرم و جایگاه واقعی خود را در دنیا درک می کنم. برای دستیابی به قدرتی که جهت قرار گرفتن در این جایگاه نیاز دارم، به خداوندی که درک می کنم، اطمینان می کنم.

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!