درون و بیرون,فقط برای امروز 11 فروردین,جستجوی شخصیت معتاد,فعالیت های NA,معتاد محتاط

درون و بیرون (فقط برای امروز 11 فروردین)


درون و بیرون (فقط برای امروز 11 فروردین)

درون و بیرون,فقط برای امروز 11 فروردین,جستجوی شخصیت معتاد,فعالیت های NA,معتاد محتاط

ارزش واقعی ما در عمل کردن بر اساس شخصیت خودمان است.

کتاب پایه

***

وقتی قدمها را کار می‌کنیم، مجبوریم برخی از حقایق اساسی را درباره خود کشف کنیم، فرآیند آشکار سازی اسرار، بر ملا کردن آنها و جستجوی شخصیت خود سرشت واقعی ما را نشان می دهد، وقتی از خود شناخت پیدا می کنیم، باید تصمیم بگیریم که فقط خودمان باشیم.

شاید بخواهیم به آنچه به سایر معتادان انجمن و دنیا ارائه می دهیم، نگاهی بیندازیم و ببینیم آیا با آنچه در درون خود یافته ایم مطابقت دارد یا خیر، آیا  تظاهر می کنیم که وقتی در حقیقت بسیار حساس هستیم، هیچ چیز ما را آزار نمی دهد؟ آیا نا امنی های خود را با لطیفه های زننده مخفی می کنیم یا  ترس های خود را با کسی در میان می گذاریم؟ آیا وقتی که به چهل سالگی نزدیک می شویم و اساساً محتاط هستیم، مانند یک نوجوان لباس می پوشیم؟

شاید بخواهیم به مسائلی که فکر می کردیم «به ما ارتباطی ندارد»، نگاه دیگری بی ندازیم، شاید به این دلیل که «از شلوغی خوشمان نمی آید، از فعالیت های NA دوری کرده ایم.» یا شاید خیال عوض کردن شغل را داشته باشیم، اما چون خیال ما «واقعاٌ درباره خود درست نبوده»، اقدامی در این زمینه نمی کنیم، وقتی از خود شناخت جدیدی پیدا می کنیم، می خواهیم که رفتار خود را بر اساس آن مطابقت دهیم، می خواهیم الگوهایی واقعی از خودمان باشیم.

***

درون و بیرون,فقط برای امروز 11 فروردین,جستجوی شخصیت معتاد,فعالیت های NA,معتاد محتاط

فقط برای امروز : بیرون خود را بررسی می کنم  تا مطمئن شوم که با درونم مطابقت دارد، سعی می کنم بر اساس رشدی که در بهبودی  تجربه کرده ام، رفتار کنم.  

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!