درخواست کمک از خداوند,فقط برای امروز 6 آذر,منبع قدرت معتاد,شهامت معتاد

درخواست کمک از خداوند (فقط برای امروز 6 آذر)

درخواست کمک از خداوند,فقط برای امروز 6 آذر,منبع قدرت معتاد,شهامت معتاد

گاهی اوقات در دوران بهبودی، تصمیم درخواست کمک از خداوند ، بزرگترین منبع قدرت و شهامت ماست .

کتاب پایه

***

وقتی قدم سوم را کار می کنیم، تصمیم می گیریم به نیرویی برتر و مهربان اجازه دهیم ، ما را در زندگی روزمره هدایت کند و از ما مراقبت کند.

تصمیم می گیریم این هدایت و مراقبت را در زندگی خود بپذیریم. برخی از ما معتقدیم وقتی تصمیم قدم سوم را گرفتیم، خداوند ما را هدایت می کند؛ از آن لحظه به بعد، صرفاً توجه کردن به جایی که هدایت می شویم، مطرح است.

تصمیم قدم سوم ، فعل ایمان است و درخواست کمک از خداوند راهی برای احیای این ایمان است. به کار گرفتن ایمان در زندگی روزمره، همه شهامت و قدرت مورد نیاز را در اختیار ما قرار می دهد، زیرا می دانیم از کمک نیرویی برتر و مهربان برخوردار هستیم.

اطمینان می کنیم که نیازهای ما بر آورده خواهد شد. می توانیم از ایمان بهره بگیریم و صرفاً از طریق درخواست اعتماد کنیم.

***

درخواست کمک از خداوند,فقط برای امروز 6 آذر,منبع قدرت معتاد,شهامت معتاد

فقط برای امروز: به خود یادآور می شوم که با درخواست کمک از نیروی برتر خود در هر قدمی که بر می‌دارم، تنها نیستم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!