خطوط تلفني کمیته اطلاع رسانی

کمیته اطلاع رسانی


 

دانلود ترجمه راهنمای خطوط تلفنی خدمات جهانی NA

دانلود ,ترجمه ,راهنمای ,خطوط تلفنی ,خدمات جهانی NA

خطوط تلفن و هسته اصلی روابط عمومی

همکاری ، نه وابستگی
تیم های مخصوص خطوط تلفن ها به برقرای ارتباط با مردم و سازمانهای خارج از NA کمک می کنند.دانلود ,ترجمه ,راهنمای ,خطوط تلفنی ,خدمات جهانی NA
این ها گروه هایی هستند که پیوسته با معتادان سر وکار دارند ؛ مانند مقامات انتظامی ، حامیان افراد بی خانمان و سازمانهای بهزیستی که علاقه مندند به معتادان کمک کنند تا زندگی عاری از هر گونه مواد تا تجربه کنند. همکاری ما با دیگر سازمان ها نشان میدهد که NA برنامه ای معتبر برای بهبودی است و این چهره NA را در جامعه برجسته تر می سازد.
ما می توانیم فعالیت های خود را با راهنمایی گرفتن از سنت های مان انجام دهیم . با تمرکز روی هدف اصلی مان ، موجب رشد اتحاد و سازگاری با یکدیگر و جامعه اطراف مان می شویم . انجام فعالیت ها طبق اصول به ما کمک می کند تا اعتماد عمومی را نسبت به موثر بودن برنامه NA جلب کنیم . این مسئله احتمال به اینکه اعضای دیگر گروه های جامعه شماره خطوط تلفن NA محلی را با اعضای بلقوه خود به اشتراک بگذارند ، افزایش می دهد .دانلود ,ترجمه ,راهنمای ,خطوط تلفنی ,خدمات جهانی NA

سوالات قابل تامل :

فعالیت های ما به منزله سخنانی قاطعانه با اعضای بالقوه ، متخصصان و عموم مردم هستند . زمانی که خدمات تلفنی منسجم ، قابل اعتماد و مسئولانه ارائه می دهیم ، در واقع برنامه بهبودی را در عمل نشان داده ایم . فعالیت های کوچک ولی منسجم موجب شهرت ما هستند ، بنابراین ، خطوط تلفن ما بایستی همانگونه که هدف گذاری شده اند ، عمل کنند .
ارائه یک شماره خط کمک تلفنی NA ما را ملزم می کند تا اطمینان حاصل کنیم که به هریک از تماس ها توسط داوطلبان NA ، سرویس های پاسخگویی یا سیستم خودکار پاسخگویی ، پاسخی داده می شود . مسئله مهم این است که افراد تماس گیرنده متوجه می شوند که می توانند روی ما حساب کنند و ما به آنها اهمیت می دهیم . ما فورا به پیام ها پاسخ می دهیم و یا کسانی که برای درخواست کمک یا گرفتن اطلاعات در مورد NA قبلا تماس گرفته اند ، خود تماس می گیریم . با تمام این راه ها و نیز روش های دیگر ، خدمات تلفنی ما ، فرصت هایی را فراهم می سازد تا معتادانی که هنوز از اعتیاد رنج می برند ، به جلسات ما جذب می شوند .

دانلود ,ترجمه ,راهنمای ,خطوط تلفنی ,خدمات جهانی NA

سوالات قابل تامل :

آیا داوطلبان پاسخگویی به خطوط تلفن ، برای انتقال پیام معتادان گمنام به طور شفاف و دقیق ، آموزش دیده اند ؟
چگونه می توانیم خدمات تلفنی را به خدماتی جذاب و متعهد تبدیل نماییم ؟
استفاده از ابزارهای فناوری چگونه می تواند به تلاش هایی که جهت قابل اعتماد بودن و منسجم بودن داریم ،کمک کند ؟
برنامه ریزی و آمادگی برای بدنه های خدماتی :
مانند دیگر جنبه های خدماتی NA ، در خدمات تلفنی نیز بایستی روش از عملکرد پیروی کند . اغلب ، بدنه های خدماتی کار خود را با ارزیابی نیازهای آن منطقه جغرافیایی خاص و امکانات جامعه محلی NA آغاز می کند . این کار به شما در تعیین اینکه کدام سرویس دهنده مناسب تر است ، کمک می کند . بخش بعدی روی راه هایی برای ارزیابی امکانات بدنه خدماتی و چگونگی آموزش به داوطلبان تمرکز دارد . بعدا به ایده هایی در مورد چگونگی انتخاب سرویس دهنده پرداخته می شود .

دانلود ,ترجمه ,راهنمای ,خطوط تلفنی ,خدمات جهانی NA

منابع مالی و انسانی

خدمات تلفنی منسجم و قابل اعتماد به ما در برقراری و حفظ روابط مثبت با عموم مردم کمک می کند . بدنه های خدماتی اغلب با در نظر داشتن این مسئله ، با ارزیابی امکانات مالی و انسانی خود شروع به برنامه ریزی برای خطوط تلفنی می کنند . شناخت امکانات در برنامه ریزی برای خدمات تلفنی مهم است .
همه ی پروژه ها ، همان قدر که به پول نیاز دارند ، به ایده ، اطلاعات ، وجدان ، وقت و تمایل اعضا نیز بستگی دارد . اگر سرمایه مورد نیاز جهت شروع پروژه ای را داریم ، اما وقت و ایده ی مناسب را کم داریم ، بهتر است صبر کنیم تا تمام منابع خدماتی را در اختیار داشته باشیم . اگر صبر نکنیم ، منابع NA را به هدر می دهیم .

(( دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام )) مفهوم یازده

بدنه خدماتی بایستی برای تعیین آنچه واقعا می تواند انجام دهد ، به بودجه خود بنگرد . خدمت گزاران مورد اعتماد بایستی قبل از اینکه اشتراک تلفنی خود را بخرند ، توان مالی بلند مدت بدنه خدماتی را ارزیابی کنند . این کار به بدنه خدماتی کمک می کند تا بسته یا برنامه ای برای خدمات تلفنی انتخاب کند که با بودجه آن در دراز مدت همخوانی دارد.

ارزیابی منابع انسانی موجود نیز به تعیین اینکه چه نوع سرویس دهنده تلفنی برای جامعه NA شما مناسب است ، کمک می کند . بدنه ای خدماتی که از لحاظ مالی تامین است اما فاقد خدمتگزاران مورد اعتماد مشتاق کار است ، می تواند از پیام گیرهای حرفه ای کمک بگیرد . بدنه خدماتی متشکل از تعداد زیادی خدمتگزاران مورد اعتماد ، شاید به این نتیجه برسد که استفاده از گزینه خدمات هدایت تماس برای آنها بهتر است .دانلود ,ترجمه ,راهنمای ,خطوط تلفنی ,خدمات جهانی NA

در بعضی از شرایط ، بسیار سخت یا غیر ممکن است که بعضی از خدمات را بتوان صرفا به کمک اعضای داوطلب انجام داد . خدمات خطوط تلفنی یک نمونه از آن است ، زیرا ما می خواهیم اطمینان داشته باشیم که معتادانی که خواهان بهبودی هستند ، فرصت صحبت کردن با اعضای NA را داشته باشند ، به همین دلیل بسیاری از جوامع محلی با شرکت هایی قرارداد دارند تا همیشه تلفن ها جواب داده شود و به عضو مناسب و در دسترس متصل گردد . حضور ما در اینترنت نیز ممکن است به توسعه و مراقبتی نیاز داشته باشد که از عهده ی اعضای محلی ما بر نیاید . ما می توانیم قراردادی ثبت کنیم تا مطمئن باشیم معتادان خواهان بهبودی به ما دسترسی داشته باشند.

دانلود ,ترجمه ,راهنمای ,خطوط تلفنی ,خدمات جهانی NA

( اصول راهنما : روح سنت های ما ) سنت هشتم

ما همچنین می توانیم در مورد روش هایی برای جذاب ساختن خدمت در بخش خطوط تلفنی فکر کنیم . انعطاف پذیری و خلاقیت می توانند به بدنه خدماتی در گسترش داوطلبان مشتاق خدمت کمک کند . برخی از بسته های خدمات تلفنی خدمت فعالانه با کارکردن در خانه را برای اعضا ممکن ساخته اند . ساعات کاری دو یا سه ساعته برای اعضا جذاب تر از شیفت های کاری طولانی تر است . استفاده از وب سایت بدنه خدماتی برای ثبت نام نیز می تواند اعضا را برای خدمت در بخش خدمات تلفنی تشویق کند . کمیته ها می توانند برای جذب داوطلبانی برای بخش خطوط تلفن ، در موارد مزبور یا دیگر گزینه ها بحث کنند .دانلود ,ترجمه ,راهنمای ,خطوط تلفنی ,خدمات جهانی NA

دانلود ,ترجمه ,راهنمای ,خطوط تلفنی ,خدمات جهانی NA

آموزش و آماده سازی خدمتگزاران مورد اعتماد

در زمان فکر کردن در مورد چگونگی آموزش و آماده سازی داوطلبان خدماتی ، بهتر است به کسانی که با خطوط تلفنی ما تماس می گیرند ، نگاهی بیاندازیم . این افراد شامل معتادان ( اعضای بلقوه و اعضای کنونی NA ) ، افراد غیر معتاد ، اعضای خانواده ها ، کسانی که دوستشان دارید و متخصصان می شوند . با آموزش و آماده سازی می توانید به فرصت ها و چالش هایی که هر یک از افراد مزبور به وجود می آورند ، توجه کنید . فهرست زیر می تواند به هر بدنه خدماتی کمک کند تا نوعی از آموزش را ارائه دهند که دواطلبان خدمات تلفنی را به کمک به معتادان در راستای شرکت در جلسه NA و کسب اطلاعات مورد NA ترغیب کند :* پاسخگو بودن ، اصلی اساسی در خدمات تلفنی است . بدین معنی که خدمتگزاران مورد اعتماد طوری آموزش می بینند تا با افراد تماس گیرنده برخوردی منطقی ، مناسب و مفید داشته باشند.

دانلود ,ترجمه ,راهنمای ,خطوط تلفنی ,خدمات جهانی NA
* آموزش برای خدمات تلفنی شامل تمام کسانی می شود که در بخش راهنمای تلفن های NA مشغولند ، یعنی خدمتگزاران مورد اعتماد ، کارکنان خاص ( در صورت موجود بودن دفتر بدنه خدماتی ) و کارکنان سیستم پاسخگویی به تماس ها ( اگر از چنین سیستمی استفاده شود ) . بدنه خدماتی می تواند برای آموزشی مستمر برنامه ریزی کند .
* بدنه خدماتی می تواند داوطلبان را ملزم به شرکت در آموزش های عملی اولیه کنند . این آموزش را می توان با فهرستی از انتظارات بدنه خدماتی از داوطلبان خدمات تلفنی همراه کرد .
* با تنظیم یک برنامه آموزشی مستمر می توان نشریاتی مانند پمفلت << آیا من یک معتاد هستم ؟ >> بوجود آورد ، برای پاسخ گویی به تماس ها ، به طور ساختگی تمرین کرد و تجربه اعضای قدیمی را در اختیار داوطلبان قرار داد . زمانی که داوطلبان آموزش دیدند ، می توان چیزهایی را به آنها ارائه داد ، چیزهایی نظیر توصیفی کوتاه از NA ، فهرست به روز شده جلسات و شماره تلفن های مرجع جامع NA ( به بخش مرجع رجوع نمایید).
* کارکنان بخش سیستم پاسخگویی به احتمال زیاد از جلسه ای که قبلا برنامه ریزی شده است و جزوه ی آموزشی کوتاه و یک صفحه ای که به طور منظم به روز رسانی می شود ، بهره می برند (برای مشاهده یک نمونه ، از وبگاه www.na.org/phonelineresources بازدید نمایید) .
* ممکن است بدنه خدماتی بخواهد ویژگی های خاص یک داوطلب برای خدمات تلفنی رو شناسایی کند . ویژگی های موثر مانند درستی ، توانایی ، گوش دادن به مخاطب و قضاوت درست برای ارائه خدمات تلفنی ضروری هستند (برای دریافت جزئیات بیشتر به مفهوم چهارم در جزوه دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام مراجعه فرمائید ) . دیگر ویژگی های مربوط به خدمات راهنمایی تلفن ها شامل درک اهمیت روابط عمومی ، توانایی برقراری ارتباط موثر با دیگران ، داشتن روابط عمومی بالا و حفظ آرامش تحت شرایط فشار است . این خصلت ها مهم هستند زیرا داوطلبان خدمات تلفنی اغلب باید تحت فشار بالا کار کنند و احتمالا آنها نخستین نقطه تماس مردم با NA هستند.

برای دانلود فایل کامل ترجمه راهنمای خطوط تلفنی خدمات جهانی NA روی دانلود فایل کلیک کنید:

دانلود فایل

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!