خود اتكايى قبول نكردن اعانه از خارج از NA, پول در NA, حرفه معتادان, مهارت های معتاد,

خود اتكايى قبول نكردن اعانه از خارج از NA, پول در NA, حرفه معتادان, مهارت های معتاد,


خود اتكايى قبول نكردن اعانه از خارج از NA

خود اتكايى قبول نكردن اعانه از خارج از NA, پول در NA, حرفه معتادان, مهارت های معتاد,

بين استخدام يك كارمند خاص و بازپرداخت هزينه هاى يك خدمتگزار مورد اعتماد در هنگام خدمت تفاوت هست. بازپرداخت هزينه هاى خدمت به بسیارى از ما امكان خدمت كردن را مى دهد تا جهت خدمت قادر به سفر يا پوشش هزينه باشيم كه در غير اين صورت ممكن است خدمت مختص به كسانى شود كه توانايى مالى دارند. از طرف ديگر، پرداخت حقوق به يك كارمند خاص به معنى پرداخت دستمزدى عادلانه جهت انجام وظيفه اى مشخص است. ما بر اساس وقت كارى و مهارت هاى لازم به يك كارمند حقوق پرداخت مى كنيم. تعهد ما نسبت به خود اتكايى به معنى قبول نكردن اعانه از خارج است و همين طور به معنى در نظر گرفتن دقيق اينكه حد مناسب براى اعضا به چه اندازه است. اگر انجام كارى كه در اولويت است نياز به وقت و مهارت قابل توجه اى داشته باشد ، ما بايد به دنبال كمك در برابر پرداخت دستمزد بر طبق بودجه اى كه داريم باشيم.

هرگونه تصميم جهت استخدام كارمند خاص بايد پس از بررسى و گفتگو هاى جدى در بدنه خدماتى گرفته شود. ما بايد نياز، بودجه و برنامه خود را بررسى كنيم. ما بايد فرآيند استخدام، اخراج و قرارداد بستن را تعيین نماييم. ما بايد به دقت در باره وظايف محوله، نحوه ی اجرا و عملكرد و اينكه كارمند خاص به چه كسى پاسخگو است را در نظر بگيريم. بدون درك كامل از شغل محوله، حقوق پرداختى و ساختارى كه كارمند خاص در محدوده‌ی آن عمل كند، ما در ادامه‌ی راه به مشكل برخواهيم خورد. درك صحيح از شرايط قانونى و اينكه چه كسى جهت رسيدگى به اين مسائل پاسخگو است نيز يكى از مواردى است كه بايد در نظر بگيريم.

كارمندان خاص ممكن است اطلاعات و داده های متنوعى از كارى كه انجام مى دهند داشته باشند، اما بايد بدانند به بدنه خدماتى NA پاسخگو هستند.يك كارمند خاص ممكن است در انجام خدمت خاص و مشخصى، بسيار بيش از هر خدمتگزار مورد اعتمادى در اطراف خود تجربه داشته باشد و خاطرات سازمانى و بنيادى كه او دارد براى تصميماتى كه بدنه خدماتى مى گيرد حياتى باشد. وظيفه يك كارمند خاص آن است كه خواست و اراده بدنه خدماتى كه او را استخدام كرده به انجام رساند. حتى اگر كارمند خاص يك عضو باشد باز هم بر طبق سنت هشت، هيچ معتاد در حال بهبودى حرفه اى در NA وجود ندارد. خدمتگزاران مورد اعتماد و كارمندان خاص با همكارى يكديگر وظايف شان را انجام مى دهند، به تصميم گيرى هاى انجمن كمك مى كنند، يا به جوامع محلى كمك مى كنند تا درباره NA و خدمات در NA چيز هايى بياموزند، اما به مشاركت گذاشتن بهبودى شان يا راهنماى ديگر اعضا شدن جزو وظايف شان نيست. ما سپاسگزار كارهايى هستيم كه خدمتگزاران مورد اعتماد، كارمندان خاص و حتى پيمانكاران موقت براى مان انجام مى دهند. استفاده حساب گرانه و دورانديشانه از اين منابع امكان به وجود آوردن فضايى در NA را به ما مى دهد كه در آن اعضا بتوانند با آزادى كامل بهبودى شان را با يكديگر در ميان بگذارند . با بر عهده گرفتن كارهايى كه خود قادر به انجامش هستيم و در مواقع لزوم پرداخت حقوق جهت دريافت كمك، ما اطمينان حاصل مى كنيم كه معتادان گمنام قادر خواهد بود براى هميشه غير حرفه اى باقى بماند.

خود اتكايى قبول نكردن اعانه از خارج از NA, پول در NA, حرفه معتادان, مهارت های معتاد,

روح سنت ها سنت 8

خود اتكايى قبول نكردن اعانه از خارج از NA, پول در NA, حرفه معتادان, مهارت های معتاد,

وب‌ سایت رسمی انجمن معتادان گمنام :  https://nairan.org

نرم‌ افزار آدرس جلسات : http://Meeting.nairan.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران :  https://nairan.org/forum

آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو : https://nairan.org/?p=354704

دفترچه تلفن خدماتی نواحی : https://nairan.org/phone

اپلیکیشن آدرس جلسات : https://nairan.org/?p=354277

 

خود اتكايى قبول نكردن اعانه از خارج از NA, پول در NA, حرفه معتادان, مهارت های معتاد,

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!