خودخواهی  مرگبار,نقص اعتیاد,روشن بینی معتاد

خودخواهی مرگبار

خودخواهی  مرگبار,معتاد خودخواه,نقص اعتیاد,اصول روحانی قدم ها,روشن بینی معتاد

  یکی از زیباترین چیزهای این برنامه این است که ما در این روند تنها نیستیم. در سرتاسر دنیا افرادی هستند که هر لحظه در حال گذراندن شرایطی هستند که ما هستیم.  این مطلب تجربه ای شخصی است در مورد نقص شخصیتی خودخواهی.  روز گذشته از سوی یک معتاد در حال بهبودی در بریتیش کلمبیا، کانادا تماس تلفنی دریافت کردم و یک ساعت در مورد همه چیزهایی که پیش تر ها عادت داشتم  با آنها موافقت کنم و یا  در برابر آنها بایستم،با هم صحبت کردیم.  در حین صحبت کردن، متوجه شدم که چقدر در گذشته دیدگاه هایم خودخواهانه بوده و از زمان یک رویداد( یک همایش محلی) USFA در ویچیتا، دیدگاه های من چقدر عاری از خودخواهی شده است.  خیلی از حرف هایی که به این آقای محترم گفتم مرا متحیر کرد چون همین شش ماه قبل آن ها را باور نداشتم.

  خودخواهی یک نقص شخصیتی است که به این صورت تعریف می شود: “نگرانی بیش از حد یا منحصراً به نفع، لذت یا رفاه خود توجه کردن بدون توجه به دیگران،  و این جمله خلاصه ای از من است در پنج سال گذشته. خودخواهی  مرگبار,معتاد خودخواه,نقص اعتیاد,اصول روحانی قدم ها,روشن بینی معتاد

من معتقد بودم که علت مهم تر  از افرادی است که در طول مسیر به آنها صدمه زده ام.

 فکر کردم “لعنتی آنها هنوز برای برنامه آماده نشده اند” اما امروز اینطور فکر نمی کنم .امروز متوجه شدم که این نگاه چقدر خودخواهانه است و روند هر کس با دیگری متفاوت است. خودخواهی  مرگبار,معتاد خودخواه,نقص اعتیاد,اصول روحانی قدم ها,روشن بینی معتاد

این آقا زمانی که برای درخواست کمک با من تماس گرفت شاید خیلی متوجه نبود که چه کمکی به من خواهد کرد.

دیده ام  زمانی که اعضا از اصول روحانی نهفته در قدم ها، سنت ها و فقط برای امروز استفاده نمی کنند، خودخواهی چه بلایی سرشان می آورد، و می دانم که من مجبور نیستم همین مسیر را بروم. خودخواهی مرگبار,نقص اعتیاد,اصول روحانی قدم ها,روشن بینی معتاد

  اگر روشن بینی داشته باشم می توانم ببینم که برنامه معتادان گمنام هرگز تا زمانی که از این اصول روحانی استفاده می کنم مرا ناکام نخواهد گذاشت.

از مجله: purist newslettet – ۰۷-۲۰۱۱خخودخواهی  مرگبار,نقص اعتیاد,روشن بینی معتاد

خودخواهی  مرگبار,نقص اعتیاد,روشن بینی معتاد

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!