خدمت کردن چه کاری برایم انجام داد؟,h&iمعتادان گمنام,توانایی در بهبودی,ساختارخدماتی انجمن,عزت نفس معتاد

خدمت کردن چه کاری برایم انجام داد؟

خدمت کردن چه کاری برایم انجام داد؟,h&iمعتادان گمنام,توانایی در بهبودی,ساختارخدماتی انجمن,عزت نفس معتاد

میخواهم توضیح بدهم خدمت کردن چه کمکی به من  در زندگی بیرون از انجمن معتادان گمنام کرد. هر چند کلمات قادر نیستند بطور کامل آن را شرح دهند ، اما من سعی میکنم آنرا بگویم ؛ شنیده ام که خدمت در برنامه می تواند موجب عزت نفس شود، و من این را بدرستی درک کرده‌ام.

هنوز خیلی چیزهای دیگری هست که خدمت به من داده. H&I کمک کرد تا شروع به صحبت کردن بکنم و ترسی که می گفت چیزی برای گفتن ندارم را از بین ببرم.

 باعث شد وقتی اعضای زندانی را در جلسات می‌بینم امیدوار باشم. H&I  همچنین موجب شد دلیلی برای مصرف نکردن داشته باشم، بخاطر اینکه نمی‌خواستم اعضای زندانی را نا امید کنم و یا شاهد بدبختی مردمی باشم که به زندان بر می گشتند، باشم. 

راهنما بودن کمک کرد تا اعتماد، عشق و توانایی دریافت عشق را توسعه بدهم. به من کمک کرد تا مرزهای روابط را بشناسم و اهمیت حفظ آنها را بیاموزم. راهنما بودن برای من بهترین لذت ها را بهمراه آورد، آنجا که بخشی از سفر پاکی اشخاص دیگری بودم که از خرابه های زندگی خود رهایی پیدا می کردند و آرامش ، ارزشمندی و شادی را می‌یافتند.

با رفتن به نواحی و مناطق مختلف خدماتی، تجربه خدمت کردن در ساختار خدماتی و کمیته های خدماتی در سطح ملی را پیدا کردم. همچنین تجربه شجاعت و پشتکار داشتن همراه با  رها کردن نتیجه را پیدا کردم. از این تجربیات برای کارکردن با کارفرمایان و نهادهای دولتی استفاده کرده ام. 

این گونه خدمات به من آموخت چیزی که دیگران درباره من فکر می کنند اهمیت ندارد، بلکه محکم چسبیدن به اصول برایم مهم است. خدمت کردن به من آموخت چطور در دنیای معمولی بدرخشم ، مهارتی که در اوایل بهبودی ام، وقتی که تازه وارد اتاق جلسات شده بودم بلد  نبودم .

از مجله : By area news – Mar-Apr2020

خدمت کردن چه کاری برایم انجام داد؟,h&iمعتادان گمنام,توانایی در بهبودی,ساختارخدماتی انجمن,عزت نفس معتاد

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!