خدا وندا آرامشی عطا فرما,خود آزاری معتاد,اصول روحانی صداقت,رنجش های اعتیاد,دوام بهبودی

خدا وندا آرامشی عطا فرما….

خدا وندا آرامشی عطا فرما,خود آزاری معتاد,اصول روحانی صداقت,رنجش های اعتیاد,دوام بهبودی

با سلام خدمت تمام هم دردان و خدمت گزاران مجله ی پیام بهبودی تجربه ی «مقوله بخشودن »موضوعی است که شاید دلیل نوشتن آن دیدن بعضی از رهجوهایم بود که بعد از کارکرد برنامه، هنوز هم در مورد «بخشودن» دچار دودلی سرزنش و خود آزاری بوده و در کل دچار تردید هستند که چرا باید وارد این جریان سازنده شوند و کدام رنجش ها عادلانه است و چه کسانی را باید ببخشند. خدا وندا آرامشی عطا فرما,خود آزاری معتاد,اصول روحانی صداقت,رنجش های اعتیاد,دوام بهبودی

در قدم های بهبودی درکی از صداقت، روشن بینی، ایمان و اعتماد پیدا کرده ، ولی از شجاعت و شهامتی که قرار بود در قدم چهارم و پنجم به دست بیاورم درک درستی نداشتم جسته و گریخته از گوشه و کنار در مورد این دو قدم شنیده بودم ولی چون هنوز با آن روبرو نشده بودم ترس مبهمی آزارم می داد.

در نهایت با این قدم ها هم برخورد کردم ولی در کارکرد برنامه ام دچار بحران بدی شدم که اسم آن را مقوله ی بخشودن می گذارم. ضمن صحبت با راهنمایم متوجه شدم که لازم است من برای بهبودی ام کسی یا کسانی را ببخشم ولی واقعا نمی توانستم با این موضوع کنار بیایم. کم کم با کمک نیروی برتر و دوستانم شروع به دسته بندی صادقانه رنجش های به وجود آمده در طول سال های اعتیاد و قبل از آن کردم. در بیشتر موارد رنجش هایم ناشی از آسیب پذیری خودم بوده و مواردی هم بود که این آزارهای ناعادلانه را جلوی خود گذاشته و با صادقانه متوجه ی این موضوع شدم که در خیلی از این موارد، فردی که من از او رنجش داشتم نمی خواسته نامهربان باشد.! خدا وندا آرامشی عطا فرما,خود آزاری معتاد,اصول روحانی صداقت,رنجش های اعتیاد,دوام بهبودی

بعضی به من آزار رسانده بودند چون مرا سزاوار این آزار می دانستند. به طور مثال: در محل کارم یکی از همکاران گزارش مصرف کردن مرا به پدرم داده بود ولی در اصل او می خواست کاری عادلانه انجام دهد و به نظر خودش شاید از این طریق می خواست مانع سقوط من در منجلاب اعتیاد شود ولی عملش ناعادلانه بود. او مرا سزاوار این خبرچینی می دانست چون دلش به حالم می سوخت ولی من از درک این موضوع عاجز بوده و درد زیادی بابت این رنجش می کشیدم این درد در ذهن من باقی مانده و این باقی ماندن باعث عفونی شدن ذهن و روان من شده بود. خدا وندا آرامشی عطا فرما,خود آزاری معتاد,اصول روحانی صداقت,رنجش های اعتیاد,دوام بهبودی

در ادامه ی این قدم به اشخاصی برخوردم که بی اختیار مرا رنجانده بودند مثلا قبل از این که معتاد شوم شخصی که به او خیلی نزدیک بودم در اثر یک تصادف وحشتناک اتومبیل کشته شد. راننده ای که او را زیر کرده بود اصلا نمی خواست کسی را از بین ببرد و یا تصادف کند. حتی با سرعت غیر مجاز هم رانندگی نمی کرد. نشئه یا مست هم نبود از مسیر خودش هم خارج نشده بود بلکه فقط در زمانی نامناسب در محل نامناسبی بود.

ولی آیا من و شخصی که در این تصادف کشته شد، سزاوار این همه درد بودیم مگر من در چه سنی بودم که یک چنین دردی را تحمل کنم این برای من منصفانه نبود موضوع مرگ دوستم در اثر تصادف  شدیدترین بحرانی بود که برای من پیش آمد و دل کوچک من آن را تحمل کرده ولی در نهایت این تحمل به نفرت و کینه ختم شده بود.

از خواب به بیداری

من برای دوام بهبودی ام و زدودن رنجش ها باید این شخص را می بخشیدم. و جالب تر از همه، اشخاصی در لیست من بودند که با نیت خوب خودشان مرا آرزده بودند مثلا: تمام معلم ها و همه ی مراقب های جلسات امتحان نیت خوبی دارند ولی من بدون توجه به این که آنها مشغول انجام وظیفه ی خود هستند، از دست همه ی آنها جانم به لب رسیده بود و کینه ی یک سری از آنها را تا این اواخر با خود حمل می کردم ولی در این برنامه متوجه شدم که برای بهبودی ام، نیاز به بخشودن دارم. بخشودن رنجش هایی که در گوشه ای از ذهنم جا خوش کرده و انرژی منفی زیادی تولید می کردند و این انرژی تغذیه کننده ی شخصیت کاذب و بیمار من بود. جالب بود نم نم درک می کردم تقریباً فهمیده بودم که ناعادلانه بودن آسیب ها و رنجش هایم در تجربه های خود من نهفته است، نه در نیت کسانی که باعث ایجاد آن شده بودند. در این مرحله راهنمایم این پرسشِ را مطرح کرد: آیا حاضری کسانی را که ناعادلانه باعث آزار تو شده اند، اما هرگز قصد آزار تو را نداشته اند، ببخشی؟ خدا وندا آرامشی عطا فرما,خود آزاری معتاد,اصول روحانی صداقت,رنجش های اعتیاد,دوام بهبودی

یادم می آید برای گرفتن خلافی اتومبیلم به اداره ی راهنمایی و رانندگی مراجعه کرده بودم برگه ی خلافی نشان می داد که من در فلان شهر جریمه شده ام در صورتی که اصلا به آنجا نرفته و ماشین هم از اول دست خودم بود یا شخصی در جایی بی دقتی کرده یا راننده ای با زرنگی شماره ی مرا به جای شماره ی خودش به خاطر اشتباه شخص یا اشخاصی که اصلا آنها را نمی شناختم برای من رنجشی به وجود آمده بود که بخشش از سوی من غیر منصفانه به نظر می رسید ولی لطمه ای که از نبخشیدن به بهبودی من وارد می شد غیر منصفانه تر بود. راهنمایم مرا روشن کرد که نیاز من به بخشیدن به خاطر خود من است و نه دیگران او به من فهماند که هر انسانی این حق را دارد که زمانی از قید نفرت هایش آزاد شود و برای من آن زمان فرا رسیده بود من آموختم تا رنجش های سطحی را که قبلا کسب کرده بودم فراموش کنم. مثلا رنجشی که در صف بانک برایم پیش آمد. کسی که جلوتر از من آمده بود می توانست در منزل پول های خود را بسته بندی کند که باعث کندی کار باجه نشود ولی او اصرار داشت که در بانک و در جلوی باجه، این کار را انجام دهد و این باعث آزردگی خاطر من می شد.

یا خرید بعضی افراد در سوپر مارکت که بعد از حساب کردن اجناس خریداری شده یادشان می افتاد با فروشنده در مورد قیمت اجناس، چانه زنی کنند یا تنه زدن کسی به من در خیابان با همه ی این ها من بهتر دیدم که در مقابل آزردگی ها صبر و بخشودن را مد نظر قراردهم. وقتی از طرف کسی مورد بی توجهی قرار می گیرم آیا برای رهایی از آن باید از بخشودن استفاده کنم. مثلا احتیاج دارم در یک میهمانی از طرف کسی مورد توجه قرار بگیرم و جلوی بقیه پز بدهم ولی او اصلاً به من توجه نمی کند و من آزرده می شوم ولی آیا این تحقیر باید فقط باعث بالا انداختن شانه های من شده و بی خیال شوم و یا این که باید برای آن وارد جریان بخشودن شوم. مواردی هم وجود داشته که مثلا دوست نزدیکم در یک جلسه ی اداری به من رأی نداده و من از این موضوع آگاه شده ام.

این یک دل سردی است و به صورت من سیلی می زند ولی خیانتی در حق من صورت نگرفته که من برای بهبودی ام بخواهم از ابزار بخشودن استفاده کنم یا شاگرد دوم شدن در کلاس درس و یا در مسابقه ی ورزشی سوم شدن در هر دو مورد، نفرات اول در حق من بدی نکرده اند که من بابت رنجشم، احتیاج به بخشودن آنها داشته باشم. در اینجا این سوال برایم پیش آمد که چه نوع آزارهای ناعادلانه ای آن قدر عمیق بوده اند که لزوم بخشودن را ایجاد کنند؟! با چه روشی باید این رنجش ها را دسته بندی کنم؟ چه کسانی باید در لیست بخشودگی من قرار گیرند؟ در چه جاهایی حق من ضایع شده واصلا آیا من حقی دارم؟! خدا وندا آرامشی عطا فرما,خود آزاری معتاد,اصول روحانی صداقت,رنجش های اعتیاد,دوام بهبودی

من در حال حاضر افرادی را که از سوی آنها مورد آزار و خسارت قرار گرفته ام در لیست بخشودگی خود جا داده ام چون به این نتیجه رسیده ام که برای رهایی و شفای روحم، ناچارم وارد جریان بخشودگی شوم ولی هنوز نمی دانم که آیا آن مراقب امتحانی را که با دقت مرا زیر نظر داشت و اجازه ی تقلب کردن را به من نمی داد و به طور جدی موجب آزردگی خاطرم شده بود باید ببخشم یا نه ؟!

مجله پیام بهبودی . بهار 1387

خدا وندا آرامشی عطا فرما,خود آزاری معتاد,اصول روحانی صداقت,رنجش های اعتیاد,دوام بهبودی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!