خد***اوند می تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند,فقط برای امروز 6 دی, اعتیاد عدم سلامت عقل,تجربه بهبودیر

خداوند می تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند (فقط برای امروز 6 دی)


 

خداوند می تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند (فقط برای امروز 6 دی)

خداوند می تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند,فقط برای امروز 6 دی, اعتیاد عدم سلامت عقل,تجربه بهبودی

فرآیند به باور رسیدن ، سلامت عقل را به ما باز می گرداند. قدرت لازم برای به عمل در آوردن از این باور نشأت می گیرد .

کتاب پایه

***

اکنون که سرانجام به عدم سلامت عقل خود اقرار کرده ایم و مثال های آن را در همه اشکال آن مشاهده کرده ایم، شاید وسوسه شویم باور کنیم که مجبور به تکرار این رفتار در باقی مانده زندگی خود نیز هستیم. درست همان طور که تصور میکردیم اعتیاد فعال نومیدکننده است و ما هرگز پاک نمی شویم، اکنون ممکن است باور کنیم که نوع خاص عدم سلامت عقل ما نومیدکننده است.

نه تا این حد! میدانیم که رهایی از اعتیاد فعال را مدیون لطف خداوندی مهربان هستیم. اگر نیروی برتر ما میتواند چنین معجزه ای را انجام دهد، یعنی ما را از وسوسه مصرف مواد رهایی بخشد، مطمئناً این نیرو می تواند عدم سلامت عقل ما را در همه اشکال آن بر طرف نماید.

اگر درباره این مسئله تردید داریم، تنها باید درباره سلامت عقلی که اکنون به زندگی ما باز گردانده شده، فکر کنیم. شاید کنترل کارت های اعتباری خود را از دست داده باشیم؛ اما سلامت عقل وقتی باز می گردد که شکست را بپذیریم و همه آنها را پاره کنیم. شاید احساس تنهایی می کرده ایم و می خواهیم به دیدن رفقای مصرف کننده و قدیمی خود برویم. رفتن به دیدار راهنما به جای این کار، عمل معقولانه تری است.

وقتی شروع به تجربه لحظاتی در بهبودی می کنیم که از سلامت عقل برخوردار هستیم، عدم سلامت عقل ناشی از اعتیاد به گذشته عقب نشینی می کند و دور و محو می گردد. وقتی شروع به درک این موضوع می کنیم که نوع خاص سلامت عقل ما در برابر نیرویی برتر از ما هیچ است، ایمان ما به این نیرو بیشتر می شود.

***

خد***اوند می تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند,فقط برای امروز 6 دی, اعتیاد عدم سلامت عقل,تجربه بهبودی

فقط برای امروز : به خاطر هر عمل معقولانه در زندگی خود از خداوندی که درک می کنم سپاس گزارم، چرا که این اعمال نشانه بازیابی سلامت عقل است.

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!