خداوند برای ما انجام میدهد,فقط برای امروز 10 اردیبهشت,جنگ و جدال معتاد,قدرت نیروی برتر

خداوند برای ما انجام میدهد (فقط برای امروز 10 اردیبهشت)

خداوند برای ما انجام میدهد,فقط برای امروز 10 اردیبهشت,جنگ و جدال معتاد,قدرت نیروی برتر

بهبودی مداوم ، به رابطه ما با خداوندی مهربان بستگی دارد که به ما توجه می کند و آنچه انجام آن را برای خود غیر ممکن می یابیم  برای ما انجام می دهد.

کتاب پایه

***

چند بار در جلسات شنیده ایم که می گویند «آنچه ما نمی توانیم برای خود انجام دهیم، خداوند برای ما انجام می دهد»؟ در مواقعی ممکن است در بهبودی خود با مشکل مواجه شویم و در گرفتن تصمیماتی که می دانیم برای پیشرفت لازم است، ناتوان، وحشتزده یا بی میل شویم.

شاید نمی توانیم به رابطه ای که مؤثر نیست، پایان دهیم، شاید شغل ما به منبع جنگ و جدال فراوان تبدیل شده است، یا شاید به یافتن راهنمای جدید احساس نیاز می کنیم، اما از شروع جستجو  واهمه داریم.خداوند برای ما انجام میدهد

از طریق لطف نیروی برتر خود، ممکن است تغییر نامنتظره ای در همان زمینه ای که در تغییر آن احساس ناتوانی می کنیم، رخ دهد.

گاهی اوقات به جای حرکت به سوی یافتن راه حل، خود را گرفتار مشکل می کنیم، در این مواقع، اغلب درمی یابیم نیروی برتر ما آنچه نمی توانیم برای خود انجام دهیم، برای ما انجام می دهد.

شاید شریک زندگی ما تصمیم بگیرد به رابطه ما پایان دهد، شاید اخراج شویم یا از کار بیکار شویم، یا راهنما به ما می گوید دیگر نمی تواند با ما کار کند و ما را وادار به یافتن فرد جدیدی کند.خداوند برای ما انجام میدهد

گاهی اوقات آنچه در زندگی ما رخ می دهد، می تواند ترسناک باشد، همان طور که تغییر، اغلب این طور به نظر می رسد، اما باز هم می شنویم «خداوند هیچ گاه دری را بدون گشودن دری دیگر بر روی ما نمی بندد.» وقتی با ایمان به جلو پیش می رویم، قدرت نیروی برتر ما هرگز دور از ما نیست، بهبودی ما با این تغییرات تقویت می شود.

***

خداوند برای ما انجام میدهد,فقط برای امروز 10 اردیبهشت,جنگ و جدال معتاد,قدرت نیروی برتر

فقط برای امروز : اطمینان می یابم خداوندی که درک می کنم آنچه را نمی توانم برای خود انجام دهم، برای من انجام می دهد. 

 

خداوند برای ما انجام میدهد

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!