خداوندی که درک می کنیم,فقط برای امروز 3 اردیبهشت,قدم در بهبودی,شروع دوباره بهبودی,دردسرآفرینی معتاد

خداوندی که درک میکنیم (فقط برای امروز 3 اردیبهشت)


خداوندی که درک می کنیم (فقط برای امروز 3 اردیبهشت)

خداوندی که درک می کنیم,فقط برای امروز 3 اردیبهشت,قدم در بهبودی,شروع دوباره بهبودی,دردسرآفرینی معتاد

بسیاری از ما خداوند را صرفاً به عنوان هر نیرویی که ما را پاک نگاه می دارد، می شناسیم.

کتاب پایه

***

برخی از ما با شناختی عملی از نیرویی برتر، قدم در بهبودی می نهیم، اما برای بسیاری از ما “خداوند” کلمه دردسرآفرینی است، شاید درباره وجود هر نوع نیرویی برتر از خود تردید داشته باشیم، یا شاید تجربیات رضایت بخشی از مذهب نداریم و از “موضوعات مربوط به خداوند” صرف نظر می کنیم.

شروع دوباره در بهبودی بدین معنا نیز هست که می توانیم زندگی روحانی خود را از نو شروع کنیم، اگر با آنچه در هنگام رشد آموختیم راحت نیستیم، می توانیم رویکرد دیگری را نسبت به روحانیت خود امتحان کنیم.

مجبور نیستیم همه چیز را به یکباره درک کنیم یا پاسخ همه پرسش های خود را فوراً پیدا کنیم، گاهی اوقات فقط کافیست بدانیم سایر اعضای NA باور دارند و باور آنها به پاک ماندن آنها کمک می کند.

***

خداوندی که درک میکنیم,فقط برای امروز 3 اردیبهشت,قدم در بهبودی,شروع دوباره بهبودی,دردسرآفرینی معتاد

فقط برای امروز: تنها چیزی که همین حالا باید درباره نیروی برتر خود بدانم این است که این نیرو به پاک ماندن من کمک می کند.

برخی از ما با شناختی عملی از نیرویی برتر، قدم در بهبودی می نهیم، اما برای بسیاری از ما “خداوند” کلمه دردسرآفرینی است، شاید درباره وجود هر نوع نیرویی برتر از خود تردید داشته باشیم، یا شاید تجربیات رضایت بخشی از مذهب نداریم و از “موضوعات مربوط به خداوند” صرف نظر می کنیم. شروع دوباره در بهبودی بدین معنا نیز هست که می توانیم زندگی روحانی خود را از نو شروع کنیم، اگر با آنچه در هنگام رشد آموختیم راحت نیستیم، می توانیم رویکرد دیگری را نسبت به روحانیت خود امتحان کنیم.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!