حمله اضطراب!,فقط برای امروز 11 اسفند,غلبه بر اضطراب معتاد,صحبت با راهنما,منابع برنامه NA

حمله اضطراب! (فقط برای امروز 11 اسفند)


 

حمله اضطراب! (فقط برای امروز 11 اسفند)

حمله اضطراب!,فقط برای امروز 11 اسفند,غلبه بر اضطراب معتاد,صحبت با راهنما,منابع برنامه NA

نیرویی که ما را به این برنامه آورد هنوز هم با ماست و اگر به او اجازه دهیم به راهنمایی ما ادامه خواهد داد .

کتاب پایه

***

آیا تا به حال ترس و نگرانی بر شما غلبه کرده است؟ به هر جا رجوع می کنیم، فشارهای زندگی ما را از پای در می آورد. ناتوان شده ایم و نمی دانیم باید چه کار کنیم، چگونه بر حمله اضطراب غلبه می کنیم؟

ابتدا صبر می کنیم، نمی توانیم یک دفعه به همه چیز رسیدگی کنیم، بنابراین لحظه ای صبر می کنیم تا مسائل سر و سامان پیدا کند، سپس از مسائلی که ما را آزار می دهد، “ترازنامه ای فوری” تهیه می کنیم.

در حالی که این سؤال را از خود می پرسیم هر یک از مسائل را بررسی می کنیم: «این مسئله واقعاً چه اهمیتی دارد؟» در اکثر موارد متوجه می شویم بیشتر ترس ها و دغدغه های ما به توجه فوری ما نیاز ندارد، می توانیم این موارد را کنار بگذاریم و بر مسائلی تمرکز کنیم که واقعاً باید فوراً حل و فصل شود.

سپس دوباره صبر می کنیم و از خود می پرسیم: «در هر حال، چه کسی در اینجا کنترل را در دست دارد؟» این امر به ما یادآور می شود که نیروی برتر ما، کنترل را در دست دارد، اراده نیروی برتر خود را برای این اوضاع، هر آنچه هست، می جوییم.

این کار را می توانیم به چند روش انجام دهیم: از طریق دعا، صحبت با راهنما یا دوستان NA یا شرکت در جلسه و درخواست از دیگران برای مشارکت کردن تجربیات شان، وقتی اراده نیروی برتر برای ما روشن می شود، برای توانایی اجرای آن دعا می کنیم، سرانجام اقدام می کنیم.

حملات اضطراب نباید ما را از توان بیندازد، می توانیم برای رسیدگی به هر مسئله ای که بر سر راه ما ظاهر می شود، از منابع برنامه NA استفاده کنیم.

***

حمله اضطراب!,فقط برای امروز 11 اسفند,غلبه بر اضطراب معتاد,صحبت با راهنما,منابع برنامه NA

فقط برای امروز : نیروی برتر، من را به سوی مسیر بهبودی هدایت نکرده است که به حال خود رها کند! وقتی اضطراب حمله می کند، قدمهای معینی را برای جستجوی مراقبت و راهنمایی مداوم خداوند طی می کنم.

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!