حق به جانب بودن,فقط برای امروز 20 مهر,هم قطاران بهبودی,معتاد حق به جانب 

حق به جانب بودن (فقط برای امروز 20 مهر)


حق به جانب بودن (فقط برای امروز 20 مهر)

حق به جانب بودن,فقط برای امروز 20 مهر,هم قطاران بهبودی,معتاد حق به جانب 

«وقتی به غیر قابل اداره بودن زندگی خود اقرار می کنیم، مجبور به بحث درباره دیدگاه خود نیستیم…. دیگر مجبور نیستیم که همواره حق به جانب باشیم.»

کتاب پایه

***

هیچ چیز سریعتر از اجبار به “حق” به جانب بودن، ما را از صمیمیت و مودتی که میان اعضای انجمن NA وجود دارد، جدا نمی سازد. سست و متزلزل تظاهر می کنیم که فردی صاحب قدرت هستیم. در حالی که از احترام به نفس پایین رنج می بریم، با تحقیر دیگران برای بالا بردن شأن خود تلاش می کنیم. این روش ها در بهترین حالت، ما را از دیگران دور می کنند؛ در بدترین حالت، موجب حمله از جانب دیگران می شوند. هر چه بیشتر سعی در تحت فشار قرار دادن دیگران برای اثبات حق خود می کنیم، بیشتر مرتکب اشتباه می شویم.

برای حفظ امنیت، مجبور نیستیم حق به جانب باشیم؛ مجبور نیستیم تظاهر کنیم پاسخ همه پرسش ها را در اختیار داریم تا دیگران ما را دوست داشته باشند یا به ما احترام بگذارند. هیچ یک از ما پاسخ همه پرسش ها را در اختیار نداریم. برای پر کردن خلأیی که در فهم ما از مسائل وجود دارد، به کمک نیرویی برتر از خود نیاز داریم تا عجز شخصی ما را جبران نماید.

وقتی چیزهایی را که می دانیم به دیگران ارائه می دهیم، به چیزهایی که نمی دانیم اقرار می کنیم و به دنبال یاد گرفتن از هم قطاران خود هستیم، با دیگران به آسانی زندگی می کنیم. وقتی از تکیه بر نیروی خود دست می کشیم و به خداوندی که در بهبودی از او شناخت پیدا کرده ایم، تکیه می کنیم، با امنیت درونی زندگی می کنیم.

مجبور نیستیم همواره “حق” به جانب باشیم، صرفاً بهبود پیدا می کنیم.

***

حق به جانب بودن,فقط برای امروز 20 مهر,هم قطاران بهبودی,معتاد حق به جانب 

فقط برای امروز :  خداوندا، به عجز و غیر قابل اداره بودن زندگی خود اقرار می کنم. به من کمک کن در زندگی خود با دیگران منصفانه رفتار کنم و برای راهنمایی و قدرت به تو وابسته باشم.

 

 

حق به جانب بودن,فقط برای امروز 20 مهر,هم قطاران بهودی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!