حفظ ایمان خود,فقط برای امروز 24 خرداد,عقاید قدیمی اعتیاد,چالش های زندگی معتاد,دوران سخت بهبودی

حفظ ایمان خود (فقط برای امروز 24 خرداد)


حفظ ایمان خود (فقط برای امروز 24 خرداد)

حفظ ایمان خود,فقط برای امروز 24 خرداد,عقاید قدیمی اعتیاد,چالش های زندگی معتاد,دوران سخت بهبودی

اگر هر روز شرایط روحانی خود را حفظ کنیم، مقابله با درد و سردرگمی را آسانتر می یابیم.

کتاب پایه

***

وقتی برای اولین بار شروع به جستجوی نیرویی برتر از خود می کنیم، بسیاری از ما در باورها و عقاید قدیمی سردرگم می شویم، دامنه این عقاید و باورها از ترس از خداوندی مجازات کننده و انتقام جوی تا عدم اعتقاد کشیده می شد.

برخی از ما احساس می کردیم کارهای آن چنان فجیعی انجام داده ایم که نیروی مهربان هرگز با ما رابطه ای نخواهد داشت، سایرین متقاعد شده بودند اگر اصلاً نیروی مهربانی وجود داشت، این اتفاقات “بد” بر سر ما نمی آمد.

برای کسب اعتقادی عملی به نیرویی برتر و مهربان که ما را در مقابله با چالش های زندگی راهنمایی کند، وقت، تلاش، روشن بینی و ایمان لازم بود.

حتی بعد از اینکه به نیرویی برتر از خود ایمان آوردیم، عقاید قدیمی برای آزار دادن ما باز می گردند. موانع اصلی در زندگی ما و ناامنی ناشی از این رویدادها می تواند موجب بازگشت عقاید قدیمی و نامناسب ما درباره خداوند شود.

وقتی این اتفاق می افتد، باید به خود اطمینان دهیم که نیروی برتر، ما را رها نکرده و آماده کمک به ما برای سربلند بیرون آمدن از دوران سخت بهبودی است، مهم نیست خسارت ما چقدر دردناک باشد، در هر حال اگر ایمانی را که برنامه به ما داده، حفظ کنیم، موانع را پشت سر می گذاریم و به رشد و پیشرفت ادامه می دهیم.

***

حفظ ایمان خود,فقط برای امروز 24 خرداد,عقاید قدیمی اعتیاد,چالش های زندگی معتاد,دوران سخت بهبودی

فقط برای امروز : برای ایمان آوردن به نیرویی برتر، مهربان و دوست داشتنی که مرا در مقابله با چالش های زندگی راهنمایی می کند، سخت تلاش کرده ام، امروز، به این نیرو اعتماد می کنم.

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!