حضور در جلسات اداری گروه,میزبان na,نظر خودمحورانه,بهبودی گروهی,تراز گروهی

حضور در جلسات اداری گروه

حضور در جلسات اداری گروه,میزبان na,نظر خودمحورانه,بهبودی گروهی,تراز گروهی

در اوایل ورود به برنامه، اعضای قدیمی می گفتند که دوست داریم میزبان باشیم نه میهمان. از همان بدو ورود به دنبال میزبان بودن خود در انجمن بودم و چگونگی این میزبان شدن برایم معمایی شده و حکم فرمول پیچیده ای را به خود گرفته بود تا به مرور متوجه شدم که پیشنهاداتی بسیار ساده، به همان سادگی اصول برنامه را عملی کردن مرا به میزبانی مهربان و متعهد تبدیل می کند. در این راستا بود که تمام توجه خود را بر روی «بله» گفتن به اصول NA و« نه» گفتن به طرز فکر گذشته ی خود نمودم و گام برداشتن در مسیر بهبودی شخصی خود را آغاز کردم اما بعد از مدتی متوجه ی اصلی دیگر از اصول برنامه شدم که از باب فهمیدنش خداوند را سپاس گزارم موضوع مهمی که به صورت یک مثال آن را بیان می کنم: حضور در جلسات اداری گروه,میزبان na,نظر خودمحورانه,بهبودی گروهی,تراز گروهی

من در این مدت بهبودی، مدام خود را تمیز و مرتب نگاه می داشتم، لباسهایم را می شستم و تمام روندهای رو به رشدی را که برای یک شخص لازم است، رعایت می کردم. در صورتی که هیچ توجه ی به محیطی که این فضا را برایم مهیا کرده بود نداشتم حمامی که هر روز خود را در آن می شستم با این های که عیب هایم را در آن می دیدم، چاردیواری که برایم امنیت می آورد و بستری که برای شروع مجدد فعالیت های روزمره در آن استراحت می کردم و….. پس تکلیف این محیط چیست و چه کسی قرار است آن را برای من تمیز و امن نگاه دارد؟ به طور حتم هیچ میهمانی از بیرون این کار را برای اتاق و فضای امن زندگی من انجام نمی دهد. این تنها کار یک میزبان است که در مورد محیط زندگی خود تصمیمات درست و اقدامات بجا را انجام دهد. پس در کنار بهبودی شخصی ام شروع به مراقبت و احساس تعهد نسبت به محیط امن زندگی خویش کردم من به عنوان یک میزبان در NA  نسبت به خانه ی خود اختیار و مسئولیت هایی دارم که یکی از آنها حضور در جلسات اداری گروه خانگی ام است. حال می خواهیم از جوانبی دیگر به قضیه نگاه کنیم : حضور در جلسات اداری گروه,میزبان na,نظر خودمحورانه,بهبودی گروهی,تراز گروهی

یکی از دلایل مهم حضور در جلسات اداری گروه، آماده شدن و یاد گرفتن چگونگی برخورد و نحوه ی زیستنم به شکل واقعی در جامعه است. وقتی در جلسات اداری گروه نظر خود را در مورد مسأله ای که مورد بحث است، اعلام می کنم نظرات دیگران را نیز در مقابل می شنوم. این موردی است که من با آن آشنایی نداشتم چرا که به این کار، شورایی عمل کردن می گویند و من آن را در گذشته جنگ و دعوا می نامیدم. من هیچ گاه تحمل نظرات مخالف را نداشتم چون همیشه فکر می کردم حق به جانب من است و هرگز متوجه ی اشتباهات خود نمی شدم در جلسات اداری فهمیده ام که همیشه حق با من نیست. از آن سو متوجه شده ام که من نیز نقطه نظرات خوبی دارم و گاهی همه با نظر من موافقند و افکارم تأثیر مثبتی بر گروه دارد. فهمیده ام که در هر تصمیم گیری، کارایی چند فکر بهتر از یک فکر عمل می کند یاد گرفته ام که چگونه به وجدانم رجوع کنم بدون این که فقط منافع شخصی ام را در نظر بگیرم. با درک سنت دوم و شرکت مرتب در جلسات اداری آموختم که راهنمای ما در انجام خدمات، نیروی برترمان می باشد و راهنمایی او باعث خواهد شد که من در تمام اعمال خود جهت صحیح را انتخاب کنیم شرکت در جلسات اداری به من آموخت تا چه گونه بر وسوسه ی کنترل گروه، چیره شوم و یاد گرفتم که گروه توسط یک نیروی برتر و مهربان هدایت می گردد و این نیرو از طریق وجدان همه ی ما کار می کند.

این به من کمک می کند تا در تمام اهدافم همیشه منافع جمع را مد نظر قرار دهم و به جای ترسیدن، با امیدواری تسلیم وجدان گروه شوم. در جلسات اداری یاد گرفتم که نظرات مخالف را هم محترم شمرده و پذیرای نقطه نظرات دیگران بوده و آماده ی تغییر باشم. نکته ی مهم دیگر این است که جلسات اداری به درک من از قدم های دوازده گانه بسیار کمک کرده است. حضور در جلسات اداری گروه,میزبان na,نظر خودمحورانه,بهبودی گروهی,تراز گروهی

حضور من در جلسات اداری نشان می دهد که به تنهایی کاری از دست من ساخته نیست و به کمک جمعی گروه نیاز دارم و برای تصمیم گیری باید مشورت کنم. یاد گرفته ام که گروه هر تصمیمی که بگیرد حتی اگر مخالف میل و عقیده ی من، باشد بنا به اعتمادی که به نیروی برتر دارم خود را به رأی وجدان گروه بسیارم در همین جلسات اداری بود که بسیاری از نواقص خود را شناسایی کردم و میزان عدم پذیرش و تسلیم نبودن خود را تشخیص دادم چیزی که امروز مرا ارزشمندتر از گذشته می کند این است که به یک هدف جمعی و مشترک کمک می کنم و آن بهتر رساندن پیام بهبودی است به معتادی که هنوز عذاب می کشد. به نظر من این چکیده ی تأثیر حضور در جلسات اداری گروه بر بهبودی شخصی من است که تنها با نوشتن و حرف زدن در مورد قدم ها به دست نمی آید. چه زیباست که در جلسات اداری نقطه نظرهای خود محورانه ی خود را به منظور خدمت بهتر به جمع کنار می گذارم جلسات اداری موقعیت مناسبی برای سنجش خودمان در مورد کارکرد قدم ها و سنت هایمان می باشد اما باید یادآور شوم که منظور من از بیان نظراتم این نیست که معیار ماندن و نماندن عضوی در NA را حضور یا عدم حضور او در جلسات اداری گروه قلمداد کنم بلکه یکی از ارکان مشارکت، حضور در این جلسات است. همه ی ما می دانیم که مشارکت تنها در بیان احساسات خلاصه نمی شود. من به خاطر بیماری مرموزی که دارم سعی می کنم در حد توان خود به اهمیت بهبودی شخصی و بهبودی گروهی توجه نشان دهم و این دو را مکمل هم می دانم فضای سالم و امن برای بهبودی…. حضور در جلسات اداری گروه,میزبان na,نظر خودمحورانه,بهبودی گروهی,تراز گروهی

 راستی ببخشید ،اجازه می دهید از شما سئوال کنم که جلسه ی بعدی اداری گروه شما در چه زمانی است؟

آیا شما تصمیم دارید که در آن جلسه شرکت کنید؟ آیا شما پیشنهادی برای بهتر منتقل شدن پیام بهبودی و رشد گروه خود دارید؟

مجله پیام بهبودی زمستان 1386

حضور در جلسات اداری گروه,میزبان na,نظر خودمحورانه,بهبودی گروهی,تراز گروهی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!