حصارها,فقط برای امروز 27 خرداد,حصارهای اعتیاد,حصارهای تدافعی معتاد,حصارهای بازدارنده اعتیاد

حصارها (فقط برای امروز 27 خرداد)

حصارها,فقط برای امروز 27 خرداد,حصارهای اعتیاد,حصارهای تدافعی معتاد,حصارهای بازدارنده اعتیاد

در تماس بودن با دیگران آغاز کشمکش ی است که ما را آزاد می سازد. حصارهایی که ما را محبوس می کند، می شکند.

کتاب پایه

***

بسیاری از ما وقتی به NA می آییم از نظر عاطفی آسیب دیده هستیم، سوء استفاده از افراد و اجازه دادن به آنها برای سوء استفاده از ما طی سالیان زیاد، به توانایی ما برای اعتماد به خود و دیگران لطمه زده بود، اما عشق و پذیرشی که در معتادان گمنام به دست آوردیم، ما را به برقراری ارتباط و نزدیک شدن به دیگران تشویق کرد.

هر چه بیشتر پاک ماندیم، تمایل ما به صمیمیت بیشتر با عزیزان خود افزایش یافت، اگر چه ممکن بود آسیب ببینیم، اما به نحوی عمیق تر و پر معناتر شروع به برقراری ارتباط با دیگران کردیم.

با وجود اینکه از طرد شدن واهمه داشتیم، تصمیم گرفتیم در آشکار کردن خود، باورها و نیازهای خود ریسک کنیم، تصمیم گرفتیم حصارهای تدافعی خود را کوتاه تر کنیم.

به دست آوردن آزادی ارزش ریسک آن را داشت، می دانیم برای رهایی کامل از موانعی که طی سالها اعتیاد فعال ایجاد کرده ایم، هنوز کارهایی برای انجام دادن باقی مانده است، اما با برقراری ارتباط با سایر معتادان و اجازه دادن به آنها برای برقراری ارتباط با ما، علیرغم نواقص انسانی، به این شناخت رسیده ایم که برای عشق و صمیمیت ظرفیت بالایی داریم.

قلب ما وقتی از حصارهای بازدارنده خود آزاد می شود، قدرت زیادی پیدا می کند.

***

حصارها,فقط برای امروز 27 خرداد,حصارهای اعتیاد,حصارهای تدافعی معتاد,حصارهای بازدارنده اعتیاد

فقط برای امروز : حصارهای شخصی خود را کوتاه می کنم و با دیگران ارتباط برقرار می کنم، به قلب خود آزادی لازم برای ابراز و دریافت عشق را می دهم.

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!