جواب سریع,آغاز دوران بهبودی,نباید مصرف کنیم,اشتیاق به مصرف نکردن

جواب سریع,آغاز دوران بهبودی,نباید مصرف کنیم,اشتیاق به مصرف نکردن


جواب سریع,آغاز دوران بهبودی,نباید مصرف کنیم,اشتیاق به مصرف نکردن

جواب سریع,آغاز دوران بهبودی,نباید مصرف کنیم,اشتیاق به مصرف نکردن

اسم من کنان است. من نپالی هستم. فقط هشت ماه پاک بودم که ناچار شدم برای کار به قطر بروم، ترک کشورم کار سختی بود، و به من گفته بودند که هنوز آن قدر از آغاز دوران بهبودی ام نمی گذرد که دست به چنین تغییراتی بزنم، اما من به دلایل خانوادگی ناچار بودم این کار را بکنم.

آن موقع خزانه دار گروه مان در داماک بودم. دوستان انجمن قبل از ترک وطن، خیلی به من دل گرمی دادند. یکی از دوستان یک نسخه از مجله راه NA را به من داد و گفت با کارکنان خدمات جهانی NA تماس بگیرم و مجله را مشترک بشوم.

به من گفتند اگر در محدوده خليج فارس نتوانم جلسه ای پیدا کنم، وجود این مجله کمکم خواهد کرد. جواب سریع,آغاز دوران بهبودی,نباید مصرف کنیم,اشتیاق به مصرف نکردن

هنوز در آغوش کشیدن های قبل از رفتنم را به یاد دارم. به قطر که رسیدم احساس تنهایی می کردم، مخصوصا که به دلیل مشکل زبان نمی توانستم با کسی ارتباط برقرار کنم.

بارها دچار وسوسه شدم، اما همیشه این جمله به یادم می آمد که: «هر اتفاقی که بیفتد، ما نباید مصرف کنیم.» بالاخره تصمیم گرفتم ای میلی برای مجله راه NA بفرستم، به هیچ وجه انتظار جواب فوری نداشتم، اما یکی از کارکنان باصفای دفتر خدمات جهانی فورا جواب مرا داد و خبر جدا افتادگی مرا در محدوده خلیج فارس پخش کرد.

چیزی نگذشت که یکی از اعضای انجمن در آن محدوده با من تماس گرفت و شماره تلفن خودش و چند نفر از اعضای NA در قطر را به من داد.

دفتر خدمات جهانی هم مرا جزو مشترکان ثبت تام کرد و من امیدوارم همین روزها راه NA به دستم برسد. جواب سریع,آغاز دوران بهبودی,نباید مصرف کنیم,اشتیاق به مصرف نکردن

این ماجراها خیلی سريع اتفاق افتاد و جای تعجب است که همه این چیزها بدون این که من تلاش زیادی بکنم در اختیارم قرار گرفت . فقط همان اشتیاق به مصرف نکردن لازم بود. من قصد دارم بعد از برقرار شدن ارتباط با انجمن، مطالب بیشتری برای مجله بفرستم، از NA، از دفتر خدمات جهانی، از دوستان انجمن، و از نیروی برترم سپاس گزارم.

جواب سریع,آغاز دوران بهبودی,نباید مصرف کنیم,اشتیاق به مصرف نکردن

منبع : مجله راه NA

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!