جلسه وبینار کمیته بیمارستان ها و زندان های(H&l) شورای منطقه ایران با خدمات جهانی

جلسه وبینار کمیته بیمارستان ها و زندان های(H&l) شورای منطقه ایران با خدمات جهانی


جلسه وبینار کمیته بیمارستان ها و زندان های(H&l) شورای منطقه ایران با خدمات جهانی

 

روز جمعه مورخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۰
ساعت ۳:۳۰ صبح

♦️سئوالات این جلسه

۱- چالش اصلی شما در سال ۲۰۲۲ چه هست و چه کاری برای رفع آن انجام داده و یا در نظر دارید

۲ – اهداف شما برای سال جدید ۲۰۲۲
و برنامه شما بدای رسیدن به آن اهداف چیست

آیدی ورود به جلسه

85059933566
رمز ورود
1953

▶️ لینک ورود به جلسه

https://naws.zoom.us/j/85059933566?pwd=aU9oZ01DUzlGdjVYRkFMekJtcGVKUT09

کمیته بیمارستان ها و زندان های شورای منطقه ایران

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!