جعبه ابزار

جعبه ابزار,ابعاد زندگی معتاد,آرامش و موفقیت معتاد,قدم ها جعبه ابزار NA

من اگه بخواهم تجربه شخصی ام رو در مورد دوازه قدم بگویم، این هست که دوازده قدم به من مهارت زندگی کردن رو داد، منم مثل خیلی از معتادهای دیگه وقتی پاک شدم فهمیدم برای زندگی کردن و قبول زندگی همانطورکه هست، واقعا مشکل دارم.

فهمیدم در اکثر ابعاد زندگی مثل مسایل اجتماعی، خانوادگی، مالی و … دچار نقص هستم و تمام این جوانب توی زندگی ام نیاز به اصلاح و ترمیم دارند و باید روش ها و نگرش هایم نسبت به زندگی و اطرافم تغییر کنند.

12 قدم این تغییرات رو برای من به وجود آورد و برای هر کدام از چالش های زندگی ام ابزار مناسب رو در اختیارم قرار داد.

دقیقا مثل یک استادکار که برای حرفه خود نیازمند به جعبه ابزار خاصِ خودش هست، برای من که یک معتاد هستم و در مسیر بهبودی پیش میرم این دوازده قدم و اصول انجمن معتادان گمنام نقش یک جعبه ابزار بسیار مهم را برای یک زندگی شاد و آرام را دارد.

به نظرم به کار گیری این قدمهاست که خشنودی و آرامش و موفقیت را برایم به ارمغان میآورد.

چیزی که امروز به من ثابت شده ، خدمات در انجمن مهارت من رو در استفاده از این قدمها افزایش میده و حتی بالعکس با قدمها می توانم بهترین خدمات na را انجام بدهم .(ه.ه عراق)

 

ترجمه از مجله پیام بهبودی انجمن معتادان گمنام

اگر شما طالب آنچه كه ما داريم هستيد و حاضريد براي بدست آوردنش كوشش كنيد، در آن صورت آماده‌ايد كه قدم هاي خاصي را برداريد. اين‌ ها اصولي هستند كه بهبودي ما را ممكن ساخته اند.

 

۱- ما اقرار كرديم كه در برابر اعتيادمان عاجز بوديم و زندگيمان غيرقابل اداره شده بود.

۲- ما به اين باور رسيديم كه يك نيروي برتر مي‌تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند.

۳- ما تصميم گرفتيم كه اراده و زندگيمان را به مراقبت خداوند ، بدان‌گونه كه او را درك مي‌كرديم، بسپاريم.

۴- ما يك ترازنامه اخلاقي بي‌باكانه و جستجوگرانه از خود تهيه كرديم.

۵- ما چگونگي دقيق خطاهايمان را به خداوند، به خود و به يك انسان ديگر اقرار كرديم.

۶- ما آمادگي كامل پيدا كرديم كه خداوند كليه اين نواقص شخصيتي ما را برطرف كند.

۷- ما با فروتني از او خواستيم كمبودهاي اخلاقي ما را برطرف كند.

۸- ما فهرستي از تمام كساني كه به آنها صدمه زده بوديم تهيه كرده و خواستار جبران خسارت از تمام آنها شديم.

۹- ما بطور مستقيم در هر جا كه امكان داشت از اين افراد جبران خسارت كرديم ، مگر درمواردي كه اجراي اين امر به ايشان و يا ديگران لطمه بزند.

۱۰- ما به تهيه ترازنامه شخصي خود ادامه داديم و هرگاه در اشتباه بوديم سريعاً به آن اقرار كرديم.

۱۱- ما از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطة آگاهانه خود با خداوند، بدان گونه كه او را درك مي‌كرديم شده و فقط جوياي آگاهي از ارادة او براي خود و قدرت اجرايش شديم.

۱۲- با بيداري روحاني حاصل از برداشتن اين قدم‌ها ، ما كوشيديم اين پيام را به معتادان برسانيم و اين اصول را در تمام امور زندگي خود به اجرا درآورديم.

 

چگونگی عملکرد

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!