جستجوی نقاط قوت,فقط برای امروز 7 فروردین,همسفر جاده بهبودی,صفات مثبت معتاد,کلیشه اعتیاد

جستجوی نقاط قوت (فقط برای امروز 7 فروردین)

جستجوی نقاط قوت,فقط برای امروز 7 فروردین,همسفر جاده بهبودی,صفات مثبت معتاد,کلیشه اعتیاد

بر اساس اصول بهبودی، سعی می کنیم درباره یکدیگر قضاوت نکنیم، از یکدیگر کلیشه نسازیم و به یکدیگر درس اخلاق ندهیم.

کتاب پایه

***

چند بار در دوران بهبودی رفتار دیگران را اشتباه فهمیده ایم، درباره آنها فوراً قضاوت کرده ایم، اسمی را بر روی آنها گذاشته ایم و آنها را طبقه بندی کرده ایم؟ ممکن است آنها شناخت متفاوتی از نیروی برتر خود پیدا کرده بودند و ما به این خاطر نتیجه گرفتیم که اعتقادات آنها غیر روحانی است، یا شاید زن و شوهری را در حال مشاجره مشاهده کردیم و  تصور کردیم که رابطه آنها ناسالم است و بعدها متوجه شدیم که ازدواج آنها برای سالهای زیادی موفق بوده است.

طبقه بندی بدون فکر و عجولانه افراد به دسته های مختلف باعث می شود هیچ چیزی درباره آنها نفهمیم، هر بار که درباره رفتار افراد دیگر قضاوت می کنیم، دیگر به آنها به چشم یک دوست و همسفر در جاده بهبودی نگاه نمی کنیم.

اگر از کسانی که مورد قضاوت قرار می دهیم، بپرسیم آیا از این کار خشنود هستند، پاسخ منفی قاطعانه ای را دریافت می کنیم، آیا اگر این کار در مورد ما انجام می شد، احساس نمی کردیم که مورد اهانت قرار گرفته ایم؟ به راستی بله.

بهترین صفات ما چیزهایی هستند که  توجه دیگران را به آنها جلب می کنیم، به همین ترتیب، معتادان در حال بهبودی همسفر ما نیز می خواهند که در موردشان خوب فکر شود، برنامه بهبودی از ما می خواهد به طور مثبت به زندگی نگاه کنیم، هر چه بیشتر به صفات مثبت دیگران  توجه کنیم، این صفات را بیشتر در خود می یابیم.

***

جستجوی نقاط قوت,فقط برای امروز 7 فروردین,همسفر جاده بهبودی,صفات مثبت معتاد,کلیشه اعتیاد

فقط برای امروز : قضاوت های منفی خود را درباره دیگران کنار می گذارم و در عوض بر سپاسگزاری از صفات مطلوب همه  تمرکز می کنم.

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!