جستجوی اراده خداوند,فقط برای امروز 2 شهریور,وضعیت آشفته معتاد,تنها راه نجات معتاد,مسیر هدایت معتاد

جستجوی اراده خداوند (فقط برای امروز 2 شهریور)


جستجوی اراده خداوند (فقط برای امروز 2 شهریور)

جستجوی اراده خداوند,فقط برای امروز 2 شهریور,وضعیت آشفته معتاد,تنها راه نجات معتاد,مسیر هدایت معتاد

یاد می گیریم که در دعا کردن برای چیزهای خاص جانب احتیاط را به کار گیریم.

کتاب پایه

***

در دوران اعتیاد فعال، معمولاً برای آگاهی از اراده خداوند برای خود و قدرت اجرای آن دعا نمی کردیم، بر عکس، در اکثر دعاهای خود از خداوند می خواستیم ما را از وضعیت آشفته ای که برای خود درست کرده بودیم، نجات دهد.

به محض درخواست انتظار معجزه داشتیم، این نوع طرز فکر و دعا با انجام قدم یازدهم تفاوت دارد، تنها راه ما برای نجات از مخمصه ای که برای خود درست کرده ایم، تسلیم شدن به نیرویی برتر از خود ماست.

در دوران بهبودی پذیرش را یاد می گیریم، در دعاها و مراقبه های خود، از نحوه رویارویی با شرایطی که در راه با آن مواجه می شویم، آگاهی می جوییم، از جنگ دست می کشیم، از عقاید خود درباره اینکه اوضاع چگونه باید باشد، صرف نظر می کنیم.

طلب دانش می کنیم و برای استجابت آن گوش می دهیم. جواب ها معمولاً به صورت درخشش نور سفیدی که با آواز دهل همراه شود، ظاهر نمی شوند. جواب ها معمولاً صرفاً با احساس اطمینان از اینکه زندگی ما جریان دارد و نیرویی برتر ما را در مسیر هدایت می کند، ظاهر می شوند.

ما یک انتخاب داریم، می توانیم همه وقت خود را صرف کنیم و برای اینکه اوضاع را باب میل خود کنیم، بجنگیم یا اینکه می توانیم به اراده خداوند تسلیم شویم، آرامش از طریق پذیرفتن فراز و نشیب زندگی حاصل می شود.

***

جستجوی اراده خداوند,فقط برای امروز 2 شهریور,وضعیت آشفته معتاد,تنها راه نجات معتاد,مسیر هدایت معتاد

فقط برای امروز : انتظارات خود را تسلیم می کنم، از نیروی برتر خود راهنمایی می خواهم و زندگی را می پذیرم.

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!