جبران خسارت های غیر مستقیم (فقط برای امروز 28 خرداد)

جبران خسارت های غیر مستقیم,فقط برای امروز 28 خرداد,راه نشئگی معتاد,عشق به اعضای NA,برقراری ارتباط با معتاد

جبران خسارت های غیر مستقیم در صورتی لازم است که جبران خسارت های مستقیم ناامن باشد یا دیگران را در خطر بیندازد.

کتاب پایه

وقتی مصرف می کردیم به هیچ چیز اجازه نمی دادیم در سر راه نشئگی بعدی ما قرار گیرد، در نتیجه، بسیاری از ما همیشه دقیقاً نمی دانستیم به چه کسی چه از نظر مالی و چه از نظر عاطفی صدمه زده ایم.

وقتی زمان جبران خسارت از طریق قدم نهم فرا رسید، دریافتیم که تعداد افرادی که آنها را قربانی اعمال خود کرده بودیم آنقدر زیاد است که شاید هرگز همه آنها را به خاطر نیاوریم.

با کمک راهنما و سایر اعضای در حال بهبودی NA برای این مشکل راه حلی پیدا کردیم، قول دادیم این خسارت های بی نام و نشان را از طریق خدمت به جامعه خود جبران کنیم، فعالیت های خدماتی خود را برای کمک به معتادی که هنوز در عذاب است، متمرکز کردیم، بدین طریق، راهی برای ادای دین خود به جامعه پیدا کردیم.

امروز، با ابراز عشق به اعضای NA و راهنمایی آنها، دین خود را به دنیای اطراف خود ادا می کنیم، از طریق رساندن پیام بهبودی به افرادی که در زندگی روزمره خود با آنها روبرو می شویم، جوامع خود را به مکان های بهتری تبدیل می کنیم.

جبران خسارت های غیر مستقیم,فقط برای امروز 28 خرداد,راه نشئگی معتاد,عشق به اعضای NA,برقراری ارتباط با معتاد

فقط برای امروز : از طریق برقراری ارتباط با معتادی که ممکن است به کمک نیاز داشته باشد، به طور غیر مستقیم جبران خسارت می کنم، به سهم کوچک خود تلاش می کنم جامعه خود را به مکان بهتری برای زندگی تبدیل کنم.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!