توقعات,فقط برای امروز 7 مرداد,بخشوده شدن معتاد,اصلاح و تغییر معتاد,قلب پذیرای معتاد

توقعات (فقط برای امروز 7 مرداد)


توقعات (فقط برای امروز 7 مرداد)

توقعات,فقط برای امروز 7 مرداد,بخشوده شدن معتاد,اصلاح و تغییر معتاد,قلب پذیرای معتاد

وقتی متوجه نیاز خود به بخشوده شدن می شویم، به بخشندگی بیشتر تمایل پیدا می کنیم.

 

کتاب پایه

***

رفتار ما نسبت به دیگران در زندگی، انعکاسی از رفتار ما نسبت به خود است. وقتی خواهان کمال خود هستیم، آن را از اطرافیان خود نیز می خواهیم، وقتی برای اصلاح و تغییر زندگی خود در بهبودی تلاش می کنیم، شاید از دیگران نیز انتظار داشته باشیم مانند ما سخت تلاش کنند و با همان سرعتی که ما بهبود پیدا می کنیم، آنها نیز بهبود یابند.

همان طور که ما اغلب از اشتباهات خود نمی گذریم، شاید وقتی دوستان و اعضای خانواده توقعات ما را برآورده نمی کنند، از آنها فاصله بگیریم.

کارکرد قدمها به ما در فهم محدودیت ها و انسانیت خود کمک می کند، به شکست های خود به عنوان اشتباهات انسانی می نگریم. متوجه می شویم هرگز کامل نخواهیم بود و در مواقعی خود و دیگران را ناامید خواهیم کرد، انتظار دست یابی به بخشش را داریم.

وقتی یاد می گیریم خود را با مهربانی بپذیریم، می توانیم به دیگران نیز با همین قلب پذیرا و صبور نگاه کنیم، این افراد نیز انسان هستند، سعی می کنند حداکثر توان خود را به کار گیرند و گاهی اوقات به قدر کافی موفق نمی شوند.

***

توقعات,فقط برای امروز 7 مرداد,بخشوده شدن معتاد,اصلاح و تغییر معتاد,قلب پذیرای معتاد

فقط برای امروز : با صبر و بخششی که برای خود جستجو می کنم، با دیگران رفتار می کنم.

 

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!