تهیه ترازنامه شخصی,قدم دهم ما,شکرگزار NA,صداقت در اعتیاد,معتاد رنجیده

تهیه ترازنامه شخصی

تهیه ترازنامه شخصی,قدم دهم ما,شکرگزار NA,صداقت در اعتیاد,معتاد رنجیده

قدم ده:ما به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هرجا که در اشتباه بودیم سریعا به آن اقرار کردیم

سفر بهبودی من یک تجربه عالی بوده است. و اگرچه زندگی آن طور که من می خواهم   نیست. ولی بسیار سپاسگزارم که چقدر بهتر از گذشته است. چیزی که مسلم است این است که برنامه NA قطعا باعث رشد شخصی مثبت و باور نکردنی شده است. امروز شکرگزار NA هستم , من در صداقت با خود و دیگران بهتر عمل می کنم. امروز شکرگزار NA هستم , من در صداقت با خود و دیگران بهتر عمل می کنم. من با نیروی برتری که درک می کنم ارتباط دارم.

در طول فرایند کارکرد قدم ها من همچنین متوجه شدم که اعمال من چقدر باعث گناه و خجالت من شده بود. مجبور بودم خرابی های گذشته را جبران کنم. این یک فرآیند دائمی و خسته کننده است. هر چند که لیست جبران خسارت های  من هرسال کوتاه تر می شود. اگرچه جبران خسارات ها می تواند سخت و گزنده باشد. ولی انجام دادن آنها همیشه عالی است. تهیه ترازنامه شخصی,قدم دهم ما,شکرگزار NA,صداقت در اعتیاد,معتاد رنجیده

به لطف قدم های هشت و نه میزان تنفر از خود کم شده است. من نیاز است تمام تلاشم را بکنم تا در بهبودی به لیست خسارت های خود را اضافه نکنم. هنوز با عالی بودن فاصله زیادی دارم. ولی به کمک نیروی برترم به طور پیوسته در حال کار کردن روی نواقص شخصی ام هستم. هنوز زمان هایی وجود دارند که بر خلاف اصولی که در برنامه آموخته ام حرکت می کنم. احساسات و الگوهای فکری قدیم هنوز ظاهر می شوند، اعتیاد من هنوز راه هایی پیدا می کند که خودش را به من نشان بدهد، و من هنوز گاهی وقت ها اشتباهاتی می کنم. تهیه ترازنامه شخصی,قدم دهم ما,شکرگزار NA,صداقت در اعتیاد,معتاد رنجیده

عدم آگاهی از این موضوع و عدم توجه به آن می تواند برای بهبودی من خانمان سوز باشد. چه فایده خواهد داشت اگر خانه راتمیز نگهداری نکنم؟ مثل این که فقط بشینم و به هرس کردن علف های هرز فکر کنم. بدون توجه وکار منظم در نهایت به  نقطه اول برمی گردم. قدم دهم برای حفظ و پرورش روحانیت من حیاتی است. پیشنهاد می شود این ترازنامه  بصورت روزانه تهیه شود. تهیه ترازنامه شخصی,قدم دهم ما,شکرگزار NA,صداقت در اعتیاد,معتاد رنجیده

من یک راهنما دارم که انجام یک ترازنامه شبانه ،شامل یازده سوال را برای من معین کرده است:

آیا من رنجیده بودم؟

آیا من ناصادق بودم؟

آیا امروز  من سریعا اقرار کردم زمانی که در اشتباه بودم؟

آیا امروز من نیاز داشتم از کسی جبران خسارت بکنم؟

آیا امروز  از روی هراس چیزی گفته ام  یا کاری  انجام داده ام ؟

آیا من بعضی چیزها را درون خود نگه داشتم که می توانستم با راهنمایم در میان بگذارم؟

امروز چه کاری را می توانستم بهتر انجام دهم؟

آیا در برابر همه مهربان و عاشق بوده ام؟

آیا با کسی در بهبودی ملاقات کردم و چگونگی حالش را جویا شدم؟

آیا برای وصل شدن به نیروی برترم از راه دعا و مراقبه وقت صرف کرده ام؟

امروز کدام صفت اخلاقی برجسته ام را به اجرا گذاشتم؟

این سوالات به من کمک می کند تا احساسات ، افکار و رفتار همان روزم  را بررسی کنم، سوال آخر را که درباره نکات مثبت هم سوال می کند دوست دارم. یک ترازنامه بایستی درباره همه چیز  باشد نه فقط نکات منفی. من پی بردم که این ترازنانه را وقتی که با راهنمایم در میان می گذارم بهتر عمل می کند. نوشتن پاسخ این سوالات در پایان هر روز کمک می کند تا مسئولیت پذیر باشم، و ما می‌توانیم درباره مسائل مختلف به محض اینکه اتفاق می افتند صحبت کنیم. من این ابزار را بسیار سودمند یافته ام امیدوارم کمک کند.

مارک سی تهیه ترازنامه شخصی,قدم دهم ما,شکرگزار NA,صداقت در اعتیاد,معتاد رنجیده

از مجله The NA Times

October 2021 تهیه ترازنامه شخصی,قدم دهم ما,شکرگزار NA,صداقت در اعتیاد,معتاد رنجیده

تهیه ترازنامه شخصی,قدم دهم ما,شکرگزار NA,صداقت در اعتیاد,معتاد رنجیده

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!